Ensamhetsproblematik är en ledarskapsfråga

Ensamhetsproblematik är en ledarskapsfråga

Icke-vald ensamhet både privat och professionellt är en orsak till psykisk ohälsa. Jag har intervjuat flera personer som berättade om hur ensamheten på arbetsplatsen blivit en så stor stressfaktor att det resulterat i sjukskrivningar. Många uttryckte också att...
Metoder och tekniker i all ära…

Metoder och tekniker i all ära…

Det spelar ingen roll hur många nya trender som kommer inom ledarskap. Genom åren har jag sett det ena nytänkandet efter det andra bli populärt. Det går aldrig att metodisera relationer. Att vara ledare är att relatera. Att ha förmågan att kunna locka fram det bästa i...
”Jag möter mina demoner!”

”Jag möter mina demoner!”

Så stod det i ämnesraden på e-posten jag fick. Med tillstånd från författaren återger jag en del av vad hon skrev: ”Förra året var jag på en utbildningsdag där du Ulf pratade om det normala med att befinna sig i kris och hur vanligt det är att något som är normalt...