Att leda i kris och förändring – Kriskompetens för ledare.

Alla människor genomgår kriser i livet. Oavsett om en människas kris handlar om privatlivet eller är arbetsrelaterad så påverkar detta individen på arbetsplatsen.

Sjukskrivningar, arbetsmiljöproblem, stress och många gånger friktion och konflikt kan ofta härledas till medarbetare som är i kris.

 

Målet med den här utbildningen är att ge kompetens till chefer och ledare för att på ett tryggt och bekvämt sätt kunna leda människor som är i kris. Det kan vara personer som mår dåligt på grund av förändringar på arbetsplatsen, men kan även gälla personer som har det tufft privat.

En ledare är inte en terapeut. Därmed inte sagt att det befriar från att leda människor som är i en svacka. Kris är så mycket. Gemensamt är att det invanda går i krasch och att livet ändå måste fortsätta. Det kan vara dödsfall, skilsmässor och familjeproblematik, men också helt vanliga livsfaser. Kriser drabbar alla och de drabbar blint och plötsligt.

Kompetensen som förmedlas i denna utbildning handlar om att veta vad som ligger i ledarens uppdrag när medarbetare krisar och hur ledarskapet appliceras så att kriser inte blir energitjuvar utan möjligheter till utveckling. Vi ersätter undvikande och obekväma känslor med den trygghet och kompetens hos dig som ledare vilket hjälper medarbetare att komma genom sina kriser utan att arbetsplatsen påverkas och arbetsmiljön försämras.

Det är inte kriser som ska styra en arbetsplats, det är ledaren som ska leda medarbetare genom kriser.

Utbildningens innehåll inkluderar:

• Vad är en normal livskris?
• Privata och arbetsrelaterade kriser.
• Krisreaktioner och hur vi praktiskt bemöter dem.
• Vem gör vad? Det relationella ledarskapet.
• Att vara ledare och inte terapeut.
• Ett förhållningssätt som fokuserar på lösningar vid bearbetning av    krisbeteenden.
• Inkluderande gränssättningar och förväntningar.
• Att som ledare föra processer framåt i krisbearbetning.
• Medarbetarens egna ansvar och nätverk.
• Att lämna krisen bakom sig och gå vidare.

För vem?

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare med personalansvar.

 

Längd och omfattning:

1-2 heldagar (09-16)

 

Prislapp:

Från 35 000 kronor  (1 dag)  55 000 kronor (2 dagar)

Kostnaden beror på gruppens storlek.

Fast kostnad för resa och uppehälle tillkommer.

 

Har du frågor, funderingar eller rent av vill göra en bokning, använd kontaktformuläret nedan.