Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är inte en metod. Det är en pedagogisk process som handlar om att lära om. Destruktiva och utagerande beteenden är ofta tecken på att individen saknar kunskap. En människa gör rätt om denne kan.

När Lågaffektivt bemötande presenteras som en metod blir det fel, därav mycket av den kritik som förekommit i media kring Lågaffektivt bemötande. Det handlar om inlärning och pedagogik. Här använder vi oss av evidensbaserade tekniker vilka har sina rötter i Kognitiv Beteende Terapi.

 

Deltagarna får även arbeta med sig själva samt de känslor och reaktioner de har i samband med att människor förlorar kontrollen. Kunskap skapar lugn. Lugn smittar av sig.

Utagerande beteende där individen har tappat kontrollen över sitt uppträdande kan bland annat framkallas av akut kris, upplevelse av maktlöshet, funktionsnedsättning, missbruk eller rubbat rättvisepatos. Utmaningen är att professionellt möta och hantera dessa individer på ett sätt som mildrar och inte förstärker beteendet.

Utbildningen bygger till stor del på praktiska övningar där målet är att få medarbetarna att känna sig trygga i utmanande situationer, vilket är avgörande för att det lågaffektiva bemötandet ska fungera.

Utbildningen knyter an till Motiverande samtal med en insiktsfull syn på den egna värdegrunden och en fördomsfri människosyn. Här ingår även förebyggande arbete och vikten av sunda gränser för att ge de utagerande trygghet.

Utbildningen tar inte upp fysiska ingripanden eller självförsvarstekniker.

Lågaffektivt bemötande är en pedagogisk process som leder till modifiering av destruktiva beteenden.

Utbildningens innehåll inkluderar:

  • Vad är Lågaffektivt bemötande?
  • Relationen mellan Lågaffektivt bemötande och aggression.
  • Förebyggande insatser.
  • Vanliga mönster kring utagerande och aggression.
  • Triggers, upptrappning och avledande strategier.
  • Självkännedom hos medarbetarna.
  • Konkreta verktyg vid intervention, ingripande och medling. Att veta vad som bör göras och vad som inte ska göras.
  • Att förstå och behärska den pedagogiska processen.
  • Vikten av att vi följer upp incidenter och hur.
  • Hur vi har ett relationellt förhållningssätt för att Lågaffektivt bemötande ska fungera.

För vem?

Personalgrupper som arbetar i sammanhang där individer kan bli utagerande.

Behandlings och HVB-hem, skolor, socialtjänster, fritidsverksamheter, vård och äldreomsorg är exempel på verksamheter där Lågaffektivt bemötande är en nödvändig kompetens. Många familjehem har genomgått Ulfs utbildning vilket skapat stora förbättringar i många hemmiljöer.

 

Längd och omfattning:

En heldag (09-16)

 

Prislapp:

Från 35 000

Kostnaden beror på gruppens storlek.

Fast kostnad för resa och uppehälle tillkommer.

 

Har du frågor, funderingar eller rent av vill göra en bokning, använd kontaktformuläret nedan.