Vad är empati?

Empati handlar om att känna det en annan människa tänker och känner i olika situationer. Detta inkluderar även hur individen tolkar sina intryck. Individens tolkning, inte vår egen. En individ är ALLTID expert på sitt eget liv. Vi får aldrig gå in och stjäla den expertrollen från en annan människa genom att tro att vi kan och vet bättre. Hur en person tolkar sitt eget liv och sina egna livssituationer, inklusive det som händer på jobbet är alltid den tolkning som vi måste utgå från. Vi får aldrig inom ramen för ledarskap stjäla tolkningsföreträdet från en individ.

Oavsett hur en individ tolkar situationer är följande icke-förhandlingsbart: Som chef måste varje medarbetare känna att du vill dem väl. Detta kräver relation. Alla medarbetare har rättigheten till en empatisk chef. Här kommer utmaningar i ledarskapet. Empati är lätt när vi tycker bra om personen – men om det är någon vi tycker är svår eller rent av ogillar, då kräver det mer.

Empati är inte mjukvara som vi oförsiktigt kallar ”medkänsla.”

Empati är hårdvara och behöver kategoriseras som en nödvändig ledarskapskompetens.

Stämmer denna definition med hur du tänkt kring empati?

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.