Hitta balansen i ditt ledarskap

En del chefer och ledare är väldigt resultatinriktade. De ser projektet som det viktiga. Produktivitet är ett viktigt ledord. Sådana chefer är högt värderade och nödvändiga i alla organisationer. Men som vi så väl vet så fungerar det inte om ledarskapet bara bygger på produktion och resultat. Om vi som chefer vet att vi är mer projektdrivna då är det något som indikerar att vi måste lägga mer energi på att hitta balansen och arbeta hårdare på att vara relationella. Empati bygger på relation. Att vilja ha relationer med medarbetarna är en förutsättning för att kunna vara en god ledare.

Om du vill implementera ett relationellt ledarskap på arbetsplatsen och skapa en empatisk kultur, gör då detta när det INTE finns någon konkret laddad situation eller utmaning. Börja med att visa ett generellt intresse i de anställda och gör det på ett sätt som blir påtagligt för hela gruppen. Välj inte ut enskilda personer utan hitta en strategi för hur du som chef kan visa ett intresse i dina anställdas intressen och värderingar överlag.

Är du mer projektinriktad eller relationell i ditt ledarskap? Att känna oss själva hjälper oss att veta vad vi behöver jobba på.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första