Tre principer som inte är förhandlingsbara – men…

1. En individ är alltid expert på sitt eget liv. Att frånta en person denna expertroll är aldrig ett alternativ om inte personen har förlorat sina kognitiva förmågor.

2. En människa har tolkningsföreträde i sitt eget liv. Detta påverkas bla. av värderingar och övertygelser. Oavsett om dessa är grundade i fakta eller rädslor är individens tolkning av livet och situationer en rättighet.

3. Autonomi – självstyre och självständighet. Rättigheten att fatta sina egna beslut.

Alla som är lämpliga att arbeta med människor håller med om dessa viktiga principer.

Vi lever i en utmanande tid när människors tolkningar och beslut är väldigt olika. Jag tänker på många frågor jag får från chefer hur de ska hantera medarbetares tolkningar av pandemin. Denna surrealistiska verklighet vi lever i just nu har triggat mycket rädslor och frågetecken som alla behöver tolka och förhålla sig till.

”Jag har personal som vägrar arbeta med ovaccinerade kollegor.”

”En del i personalgruppen bagatelliserar pandemin och andra är extremt försiktiga.”

Som chef måste jag ta alla på allvar, vara inkännande, men jag måste även sätta gränser – gränser är svårt när värderingar och inställningar skiljer. När människor är rädda och lätt går i försvar blir de ofta lättkränkta.

Att implementera de tre ovanstående principerna är omöjligt utan ett relationellt ledarskap som bygger på engagemang och partnerskap. Att peka med hela handen förvärrar situationen och att försöka vara alla till lags är omöjligt och lika destruktivt.

Känner du igen dig i denna utmaning?

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första