Tre principer som inte är förhandlingsbara – men…

1. En individ är alltid expert på sitt eget liv. Att frånta en person denna expertroll är aldrig ett alternativ om inte personen har förlorat sina kognitiva förmågor.

2. En människa har tolkningsföreträde i sitt eget liv. Detta påverkas bla. av värderingar och övertygelser. Oavsett om dessa är grundade i fakta eller rädslor är individens tolkning av livet och situationer en rättighet.

3. Autonomi – självstyre och självständighet. Rättigheten att fatta sina egna beslut.

Alla som är lämpliga att arbeta med människor håller med om dessa viktiga principer.

Vi lever i en utmanande tid när människors tolkningar och beslut är väldigt olika. Jag tänker på många frågor jag får från chefer hur de ska hantera medarbetares tolkningar av pandemin. Denna surrealistiska verklighet vi lever i just nu har triggat mycket rädslor och frågetecken som alla behöver tolka och förhålla sig till.

”Jag har personal som vägrar arbeta med ovaccinerade kollegor.”

”En del i personalgruppen bagatelliserar pandemin och andra är extremt försiktiga.”

Som chef måste jag ta alla på allvar, vara inkännande, men jag måste även sätta gränser – gränser är svårt när värderingar och inställningar skiljer. När människor är rädda och lätt går i försvar blir de ofta lättkränkta.

Att implementera de tre ovanstående principerna är omöjligt utan ett relationellt ledarskap som bygger på engagemang och partnerskap. Att peka med hela handen förvärrar situationen och att försöka vara alla till lags är omöjligt och lika destruktivt.

Känner du igen dig i denna utmaning?

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Nyhetsbrev

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Du kanske också gillar

Gängvåld. HUR tar vi ansvar?

Någon måste ta ansvar!Detta hör jag hela tiden när gängkriminaliteten diskuteras. Ansvaret måste vi dela. Ett flertal personer som vet att jag parallellt med att

Förlåt.

Detta magiska ord. Det ligger sådan kraft i att inse att jag har gjort fel och att kunna titta den som blivit sårad i ögonen