Kriskompetens.

Stöd, hantering och bearbetning

Utbildningen i kris och krishantering är grundläggande och vänder sig till organisationer och verksamheter där medarbetarna möter och arbetar med individer i kris.

Målet är att höja medarbetarnas kompetens för att möta individer i kris och ger ett professionellt förhållningssätt så att arbetet inte tär på deras egen hälsa. Hög kompetens bland medarbetarna bidrar markant till att förkorta tiden som den drabbade genomgår sin kris.

Kris är så mycket. Gemensamt är att det invanda går i krasch och att livet ändå måste fortsätta. Det kan vara dödsfall, skilsmässor, ekonomisk ruin men också helt vanliga livsfaser som innebär att hitta sig själv eller att acceptera åldrandet. Kriser drabbar alla och de drabbar blint och plötsligt.

Utgångspunkten är den drabbade individens upplevelse och situation. Individens behov är överordnad metoder och verktyg. För att möta krisdrabbade på ett konstruktivt sätt måste vi själva ha insikt i våra kriser.

Genom kunskap om hur vi hanterat våra egna kriser kan vi förstå hur det är att vara i kris. Vi ska vara noga att inte tolka andra genom vår egen livserfarenhet.

Denna utbildning ger en mycket balanserad bild av kris i relation till psykisk ohälsa. Ett kompetent bemötande av människor i akut kris förhindrar att människor fastnar i sina kriser och istället växer och utvecklas.

Utbildningens innehåll inkluderar:

• Vad är en normal livskris kontra diagnostiserbar mental ohälsa?
• Krisreaktioner och att möte människor i akut kris.
• Att hantera krisreaktioner.
• Vem gör vad? Nätverket kring individer i kris?
• Vad är krisbearbetning? Individfokuserad bearbetning.
• Ett förhållningssätt som fokuserar på lösningar vid bearbetning av krisbeteenden.
• Att föra processerna framåt i krisbearbetning.
• Personlig krisberedskap.
• Att lämna krisen bakom sig och gå vidare.

För vem?

Utbildningen vänder sig till organisationer och verksamheter där medarbetarna möter och arbetar med individer i kris.
Exempelvis inom vård och omsorg, socialtjänst, skola och behandlingshem.

 

Längd och omfattning:

2 heldagar (09-16)

 

Prislapp:

Från 55 000 kronor

Kostnaden beror på gruppens storlek.

Fast kostnad för resa och uppehälle tillkommer.

 

Har du frågor, funderingar eller rent av vill göra en bokning, använd kontaktformuläret nedan.