Föreläsning:
”Vi måste tänka nytt!"

Gängkriminalitet

En utmaning som vi måste ta oss an! Ingenting är omöjligt när kompetensen finns.

Är du lika alarmerad som jag över den ökade gängkriminaliteten som finns omkring oss? Det är lätt att känna hopplöshet och vanmakt. Det är lätt att ropa efter hårdare tag, strängare straff och konsekvenser. Ja, det är en del av lösningen, men långt ifrån det enda.

Jag vill ge en eloge till alla som arbetar med gäng, deras familjer och berörda. Många människor far illa. Samtidigt som jag ger denna bekräftelse vill jag peka på det stora behovet av kompetenshöjning när det gäller att arbeta med gängkriminalitet.

Nyckeln till att arbeta med personer som sitter fast i destruktiva gängmiljöer är engagemang. Enda sättet att skapa hållbar förändring är genom ett målinriktat och kompetent engagemang med realistiska och nåbara strategier.

När vi relaterar till personen som sitter fast i infekterade och destruktiva sammanhang krävs det att vi vet vad vi gör. Vårt ansvar är att föra processerna framåt och förvänta oss mätbara resultat. Att bygga en ömsesidig respekt som inte leder till något gör mer skada än nytta.

I det arbete jag har varit och är engagerad i där gängkriminalitet är en mycket stor utmaning har vi insett att de som engagerar sig behöver ha många strängar på sin lyra.

Här är några av de nödvändiga områden vi arbetar med:

 • Tvärkulturell kompetens och insikt.
 • Extremism; tillhörighet och dragningskraft.
 • Tillhörighet och utanförskap.
 • Ansvarstagande och gränssättande.
 • Uppgivenhet – droger – belöningssystem – att bli sedd.
 • Rädsla – fiende nummer ett.
 • Diskrepans av grundvärderingar.
 • Ekonomisk underlägsenhet – snabba klipp.
 • Familj och lojalitet. Den valda familjen.
 • Svek, skuld och skam.
 • Ett relationellt sätt att arbeta.
 • Engagemang där vi för processerna framåt.
 • Vem gör vad?
 • Självkännedom hos personalen. Kontrollbehov kontra inkompetent empati
 • ”Det finns inga hopplösa fall!”
 • Att lära sig av dem som lyckats.
 • Faran med att skapa en sub-kultur eller tillhörighet av ex-gängmedlemmar.

Ja, det går att göra något. Men vi måste veta vad vi gör. Det finns mycket god kompetens, men jag ser att de som arbetar med dessa stora utmaningar behöver ett lyft. Hur kan vi locka fram det bästa hos de hjältar som vill engagera sig i människor där marginalisering leder till att människors liv utsätts för fara?

För vem?

Personer som arbetar med:

 • Gängmedlemmar
 • Unga personer som riskerar att bli rekryterade
 • Familjer, anhöriga och vänner
 • Förebyggande arbete
 

 

Möt mig:

Ge mig möjligheten att föreläsa för er personalgrupp. 90 minuter eller en halvdag (3 timmar)  Det är inte realistiskt att vi hinner med allt som jag nämnde i punktlistan, men vi hinner med att ge näring till de goda processer som redan finns hos er.

Låt mitt engagemang och glöd locka fram de lösningar som finns hos era medarbetare. Ni sitter på enorma resurser som behöver näring för att kunna bli ännu effektivare i ert viktiga arbete.

Vi kan fördjupa engagemanget. Jag kan vara en katalysator för nytänkande och kreativitet och ge inspiration till att skapa en gemensam plattform som kommer att leda till mätbara resultat.

Avsikten är att eventuell uppgivenhet ska ersättas med konstruktiva strategier och insikt i vilka kompetenser som behövs och var de ska sättas in.

 

Vem är jag?

Jag heter Ulf Lidman. Jag har arbetat med marginaliserade och utsatta människor i över 40 år. Just nu är jag engagerad i kåkstäderna i Kapstaden där jag utbildar personal inom organisationer som bor och arbetar i områden som är helt kontrollerade av kriminella gäng. Jag arbetar även i Belize där de kriminella gängen från USA kontrollerar städerna. Min mångåriga erfarenhet av att arbeta i miljöer kontrollerade av gäng har gett mig bred erfarenhet av vad som fungerar och vad som är bortkastade resurser.
Med två magisterutbildningar inom tvärkulturella studier och psykoterapi samt en certifikatutbildning i förändringdynamik har jag dessutom en solid akademisk grund som bygger på evidensbaserade förhållningssätt.

Prislapp:

25 000 kronor exkl. moms.

Kostnad för resa och uppehälle tillkommer.

Har du frågor, funderingar eller rent av vill göra en bokning, använd kontaktformuläret nedan.