Vad är OBM?

Organizational Behavioral Management

“The leadership style of the new generation”

OBM beskriver den beteendedynamik som uppstår mellan grupper och individer i en organisatorisk miljö.

De mest framgångsrika ledarna är de som ständigt letar efter strategier för att locka fram det bästa hos sina anställda. Det uppnås genom att förstå hur medarbetare interagerar med varandra, med ledningen samt finna vad som motiverar just dem.
Detta är i grunden vad organisatoriskt beteende handlar om.

Arbetsgivare vill vara attraktiva på arbetsmarknaden och behålla sina medarbetare.

OBM fungerar. En organisation som implementerar denna evidensbaserade ledarskapsstil kommer garanterat att se resultat. Att arbeta relationellt där arbetsgivaren bryr sig om hela människan kommer att skapa nöjda arbetstagare. Ni kommer att se påtagliga resultat gällande förbättring av såväl produktivitet som trivsel.

Förändring är något nödvändigt gott, inte ett nödvändigt ont.

Sättet som människor interagerar, kommunicerar och samarbetar i förändring är nyckeln till en organisations framgång. Ett företag måste vara i ständig förändring för att vara konkurrenskraftiga.

Bättre kommunikationskanaler.

Enskilda medarbetare reagerar olika på olika kommunikationsmetoder och beter sig på vissa sätt på grund av arbetsplatsens struktur, organisationens kultur, värderingar och mål. OBM lär oss att se såväl individen och företaget som helhet.
Medarbetare tenderar att anpassa sig bättre till kollegor och chefer som speglar deras beteendemässiga styrkor.

Bekväm arbetsmiljö.

En av de viktigaste fördelarna med OBM är skapandet av en bra och individanpassad arbetsplatsmiljö för alla anställda. Detta i kombination med att stärka företagets vi-känsla, identitet, gemensamma vision, värdegrund, resultat samt mål.

Relationell ledarstil.

En relationell ledare bejakar de unika skillnaderna mellan anställda och gör det möjligt för anställda att ha en större röst och bidra till beslut som påverkar dem, deras team och den större organisationen. Det gör det också möjligt för företagsledare att bygga en starkare relation baserad på kommunikation, förtroende och transparens med sina anställda.

Bygga en vinnande personalstrategi.

Medarbetare vill arbeta för organisationer med en positiv kultur och en tilltalande arbetsmiljö. De vill också komma överens med andra anställda och ledning samtidigt som de arbetar för att uppnå sina personliga mål och företagets mål. Utmaningen är att skapa en arbetsplats som främjar förtroende och öppen kommunikation och samtidigt tillgodose individuella anställdas unika behov. En OBM kompetent ledare känner sig själv och sina relationella styrkor och svagheter.

Några påtagliga resultat av implementering av OBM.

 • Stärkt vi-känsla och företagsidentitet.
 • Ökad trivsel.
 • Medarbetare når sina personliga och företagets kollektiva mål.
 • Minimering av konflikter, missunnsamhet och friktioner på arbetsplatsen.
 • Sänkta sjukskrivningstal.
 • Konstruktiv hantering av mental ohälsa.
 • Mindre omsättning av personal.
 • Påtagligt underlättad rekrytering.

Vad får Ulf Lidman Trainings utbildningar i OBM att sticka ut.

 • Ulf Lidman har mångårig egenerfarenhet av ledarskap i en mångfald av kontexter.
 • OBM kallas ibland för ledarskapets KBT. Det är en sanning med modifikation. OBM är inte kliniskt. En ledare är just ledare och inte terapeut.
 • Med formell utbildning från Harvard inom OBM är Ulf väl grundad i detta evidensbaserade förhållningssätt.
 • Utan en stark grund i relationellt ledarskap fungerar inte OBM. Ulfs betoning av detta skapar trygga ledare.
 • OBM är inte en universell metod. Det är ett förhållningssätt som behöver implementeras i varje enskild kontext. Implementeringsstrategier är en vital del av all utbildning.
 • Ulf använder sig av relevanta berättelser och skildringar från verkligheten som deltagarna kan relatera till.

Utbildning i två steg

Inspirationsföreläsning om OBM

Ingen går oberörd från denna inspirerande föreläsning. Här utmanas vi till nytänk. En ny generation behöver en ledarskapsstil som är anpassad till en ny kontext och en mycket föränderlig värld….

OBM för arbetsplatser

Om ni ledningsgrupp tillsammans vill ha kompetenshöjning i relationellt ledarskap och OBM:

OBM för individer

Om du vill ha kompetenshöjning som enskild ledare tillsammans med kollegor från andra organisationer och företag: