Motiverande kommunikation (MI) för ledare.

Som chef och ledare har du ansvar för att medarbetarna är motiverade och upplever sitt arbete meningsfullt.

Av dina medarbetare är ingen den andre lik. De har alla olika värderingar, intressen och bakgrund, och de reagerar alla olika på personliga kriser, på omorganisation av arbetet eller på en konflikt med kollegor. Din uppgift är att möta dem i deras verklighet och med deras tolkning av att arbeta i den organisation du leder.

Motiverande kommunikation innebär att locka fram motivation och engagemang hos medarbetarna. Innehållet är inspirerat av Motiverande samtal, ett evidensbaserat förhållningssätt för att relatera till andra. Såväl till dem som tappat lusten som till dem som är högpresterande för att de ska komma ännu högre.

Hur guidar vi anställda när sjuktalen är för höga, när konflikter och klickar blir energitjuvar eller när anställda kört fast i psykisk ohälsa och kriser. Grunden i utbildningen Motiverande kommunikation är att leda personer som har kört fast och behöver komma vidare. Att locka fram motivation och framåtanda hos de anställda.

Utbildningens innehåll inkluderar:

• Vad är Motiverande kommunikation och vad är förändring?
• Människosyn i förändringsarbete.
• Motiverande kommunikation – ett sätt att relatera.
• Engagemang – att bygga förtroende och relationer.
• Fokus: Vikten av strategi och målinriktning.
• Att locka fram viljan till förändring (Evoke).
• Att förankra individens egna beslut och plan att komma vidare.
• Det går att locka fram motivation och förändringsvilja hos alla.

För vem?

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare med personalansvar.

Längd och omfattning:

2 heldagar (09-16)

Prislapp:

Från 50 000 kronor

Kostnaden beror på gruppens storlek.

Kostnad för resa och uppehälle tillkommer.

Har du frågor, funderingar eller rent av vill göra en bokning, använd kontaktformuläret nedan.