Motiverande kommunikation (MI) för personal inom omsorg, stöd och behandling

Avsikten med Motiverande kommunikation är att övervinna motstånd och apati – att locka fram motivation hos de omotiverade. Alla bär på vilja och förmåga att känna sig motiverade.

Denna utbildning handlar om ett relationellt sätt att locka fram det bästa hos dem vi möter i behandling, utbildning, boenden, vård eller socialt arbete. Innehållet bygger på den evidensbaserade metoden Motiverande samtal (MI) och de processer som tar fram viljan, motivationen och skapar engagemang. MI är en effektiv väg att hjälpa individer som fastnat i krisreaktioner samt bryta destruktiva beteenden.

Utbildningens kärna handlar om människosyn och empati. Nyckeln är att på ett professionellt sätt komma individen riktigt nära och få den att känna att vi vill väl på riktigt. Stor del av utbildningen handlar om implementering av detta relationella sätt att arbeta. En modell presenteras där Motiverande kommunikation kombineras med ett kognitivt förhållningssätt. Implementeringen blir det viktiga. Målet är att deltagarna ska lära sig att guida människor mot resultat och mål. Den verkliga evidensen när vi arbetar bland människor är att vi ser hur människor hjälper sig själva och skapar resultat i sina egna liv. MI har tyvärr blivit en metod där fokus ligger alldeles för mycket på verktyg. Utbildningen Introduktion till Motiverande kommunikation bygger på att relation är det primära och metod är det sekundära. Ett sätt att genom starkt engagemang guida individen till mätbara och påtagliga förändringar med höjd livskvalitet.

Ulf Lidman har lång erfarenhet av att arbeta med Motiverande kommunikation (MI). Det starkaste evidensen att MI fungerar är de resultat som det skapar i människors liv. Ulfs utbildning inkluderar naturligtvis tekniker och verktyg, men tyngdpunkten ligger på att deltagaren ska förstå flödet i de processer som leder till att motivation lockas fram hos individer.

Ulf har alltid en fot i myllan och arbetar med klienter främst gällande gängkriminalitet, gender based violence och hedersproblematik. Att föreläsa och själv se påtagliga resultat i den egna verksamheten skapar trovärdighet och ger tyngd bakom orden.

Implementering i den egna kontexten är en av hans hjärtefrågor. Alldeles för många människor genomgår utbildning men uppehåller inte kunskapen. Därför erbjuder Ulf Lidman utöver denna utbildning även grupphandledning och mentoring för deltagarna. Detta sker digitalt.

Utbildningens innehåll inkluderar:

•Vad är Motiverande kommunikation, vad är förändring?
• Principer, processer, människosyn och förhållningssätt i MI.
• Motiverande kommunikation är ingen metod utan ett sätt att relatera.
• Engagemang; att bygga förtroende och relationer.
• Fokusering; vikten av strategi och målinriktning.
• Att framkalla och förbereda för förändring.
• Från motivationsarbete till individens egna beslut att komma vidare.
• Tekniker som stärker förändringsprocesserna.
• Utbildningen varvar teori med praktiska övningar.

För vem?

För personal som i sitt arbete möter individer som har kört fast och inte vill eller kan komma vidare. Motstånd kan vara allt från uppror till uppgivenhet, ältande och offermentalitet, skuldbeläggning och konflikter.

Behandlings och HVB-hem, skolor, socialtjänster, fritidsverksamheter, asylboenden, vård och äldreomsorg är exempel på verksamheter där Motiverande kommunikation (MI) är en nödvändig kompetens.

 

Längd och omfattning:

2 heldagar (09-16)

 

Prislapp:

55 000 kronor

Kostnaden beror på gruppens storlek.

Fast kostnad för resa och uppehälle tillkommer.

Kostnad för handledning och mentoring tillkommer.

 

Har du frågor, funderingar eller rent av vill göra en bokning, använd kontaktformuläret nedan.