Undvikande beteende hos chefen när den psykiska ohälsan slår till.

Väldigt få människor reagerar positivt på begreppet ”psykisk ohälsa.” Det är något vi nästan reflexmässigt undviker. Det känns många gånger främmande om vi inte tvingats närma oss människor som kämpar med emotionell obalans.

Att den psykiska ohälsan ökar är ett faktum. Det innebär att på alla arbetsplatser har vi anställda som lever med dessa utmaningar, antingen i det egna livet eller hos någon närstående eller kollega.

Det finns så mycket myter och missförstånd kring det vi kallar psykisk ohälsa. Därför är det så viktigt att förstå och slå hål på fördomar.

NYFIKENHET är ett fantastiskt karaktärsdrag som står i ett underbart motsatsförhållande till UNDVIKANDE.

En nyfiken chef närmar sig en anställd som har det psykiskt tufft. Motivationen till detta är inte för att gå in i en terapeutroll. Utan för att tillsammans med personen kunna hitta de lösningar som gör att arbetet blir en ”win – win” situation. Den sunda nyfikenheten hos chefen handlar alltså bara om arbetsplatsen, arbetstiden och produktiviteten. Hur hittar vi tillsammans lösningar som gör att arbetsplatsen blir en resurs och inte en börda.

På en skala från 0–10, där 0 är undvikande och 5 är sund nyfikenhet och 10 är invaderande…var befinner du dig?

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Nyhetsbrev

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Du kanske också gillar

Absolut värde!

Enligt Carl Rogers definition av acceptans har alla människor ett absolut värde som inte får ifrågasättas. Jag tänker ofta på detta. Jag har inte svårt