Utbildningspaket för omsorg, stöd och behandling.

I samtliga verksamheter som jag lett genom åren har jag tillsett att personalen har tre grundkompetenser:

Kriskompetens

Motiverande kommunikation (MI)

Lågaffektivt bemötande

 

Att vara kriskompetent och kunna ge kvalificerat krisstöd till individer är en nödvändig kompetens. Det handlar om att kunna bemöta i akuta kriser men även att kunna ge stöd genom hela krisprocessen.

Kris är en normal del av livet och inte något som ska sjukdomsförklaras. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande och i de allra flesta fall inget som behöver vare sig diagnostiseras eller medicineras.

Genom Motiverande kommunikation (MI) kunna möta människor som kört fast eller där motvilja och uppgivenhet är stark. Detta är ytterligare en grundkompetens i arbete med människor.

Den pedagogiska kompetensen Lågaffektivt bemötande resulterar i att lugn smittar av sig och individer lär sig att undvika utagerande beteenden.

Fördelen med att hela personalgruppen har samma utbildingsgrund att stå på är att det blir kontinuitet i det vi levererar. All personal utvecklar sin egen stil beroende på personlighet och bakgrund, men grundkompetensen är den samma.

När personalen får ett gemensamt förhållningssätt och språk skapas trygghet hos de människor vi har förmånen att ha som klienter och brukare.

Verksamheter som beställer alla tre grundutbildningarna får ett starkt rabatterat pris som även inkluderar handledning via Zoom eller annan plattform.

Utbildningspaketets innehåll inkluderar:

Klicka på länkarna för att läsa mer om varje utbildning.

 •  

För vem?

Utbildningspaketet vänder sig till personalgrupper inom:

 • Socialtjänst
 • HVB-hem
 • Behandlingshem
 • Familjehem
 • Skolor och utbildningsföretag
 • LSS verksamheter
 • Socialpsykiatri
 • Vårdboenden och skyddade boenden
 • Hemtjänst och äldreomsorg
 • Integrationsprojekt
 • Utformningen anpassas till målgruppen. 

 

Längd och omfattning:

Totalt fem heldagar som kan delas upp på flera tillfällen.

Ett handledningstillfälle per månad i 12 månader.

 

Prislapp:

Från 125 000 kronor (Kostnaden beror på gruppens storlek.)

Fast kostnad för resa och uppehälle tillkommer.

 

Har du frågor, funderingar eller rent av vill göra en bokning, använd kontaktformuläret nedan.