Ulf Lidman

Jag har 35 år av möten med människor i kris och konflikt. Erfarenheterna av alla möten är många och djupa. Att se människan, den enskilda individen, är avgörande. Först då kan du ge stöd. Tekniker, metoder och modeller för hantering och bearbetning av kriser och konflikter är helt underordnade det individuella behovet och individens sociala sammanhang.

Utbildningar

Vi har utbildningar för både chefer, ledare, arbetsplatser och studier vid Kalix Folkhögskola.

60 minuter med Ulf Lidman

60 minuter med Ulf Lidman är ett kraftfullt inslag på chefsträffar och andra forum för ledare.

Utbildningar för chefer och ledare

Chefens och ledarens roll kan inte överskattas. En ledare som har sina medarbetares förtroende kan få dem att utföra underverk.

Utbildningar för arbetsplatser

Anpassade utbildningar utifrån den aktuella arbetsplatsens unika behov. Inriktningen är generellt att arbeta med medarbetarnas motivation i kombination med krishantering.

Utbildningar för privatpersoner

I samarbete med Kalix folkhögskola och Insikten Academy finns anpassade utbildningar – även för dig som privatperson.

Vem är Ulf Lidman?

Jag har 35 år av möten med människor i kris och konflikt. Erfarenheterna av alla möten är många och djupa. Att se människan, den enskilda individen, är avgörande. Först då kan du ge stöd. Tekniker, metoder och modeller för hantering och bearbetning av kriser och konflikter är helt underordnade det individuella behovet och individens sociala sammanhang.

– Magisterutbildningar i tvärkulturell krishantering och i livsåskådning med inriktning på familje- och relationsterapi.

– Specialistkompetens inom tvärkulturella möten relaterade till kris, konflikt och missbruk med erfarenhet av närmare 40 års krisarbete över fyra kontinenter.

– Samarbetar kontinuerligt med offentliga förvaltningar, organisationer och företag.

– Spetskompetens i att utbilda medarbetare som hantera motsättningar och aggressioner med inslag av våld inom HVB-hem, flyktingmottagningar samt inom individ – och familjeomsorgen.

– Ofta anlitad utbildare och föreläsare för att öppna för en positiv utveckling på arbetsplatser med olika kulturer, religioner och etniciteter där det finns risk för konfrontation.

 

Det är inte farligt att vara

ledsen – det är normalt.

Till exempel i samband med:

  • Dödsfall
  • Sjukdom
  • Skilsmässa
  • Personlig konkurs
  • Arbetslöshet
  • Missbruk i familjen
  • Ålderskris
  • Mobbning
  • Hot och våld

Den individuella upplevelsen av en kris är unik. Det jag erbjuder utbildningar och insikt i är ett individuellt anpassat arbetssätt för att i första skedet hantera krisen och i nästa steg bearbeta den. Där Individens behov alltid är överordnat metoderna.

– Individen har alltid tolkningsföreträde av sitt eget liv.
– Krisstödjarens uppgift är att hjälpa individen att hitta den
krishantering och krisbearbetning som fungerar för just den individen. – Samtal är bara ett av många sätt att bearbeta kriser.

Många söker sig till sjukvården vid livskriser och hoppas att psykofarmaka är svaret på sorg och smärta. Min inställning är att det inte är ett alternativ för friska människor vid normala livskriser. Mina utbildningar syftar till att ge kompetens för att ge hjälp med att hantera krisen. Och att stötta när det är dags att gå vidare och bearbeta och komma ur krisen som en stark och mer erfaren individ.

Bokhandel

När livet går i spillror

Om sorg och livskriser

Ha en go dag alla goa

Kåserier om livet av Ulf Lidman
{

Att se människan, den enskilda individen, är avgörande. Först då kan du ge stöd

 

– Ulf Lidman

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier