HR-avdelningar och chefer med personalansvar

Klicka här för mer information om utbildningar för ledare.

Ulf Lidman

Jag har 35 år av möten med människor i kris och konflikt. Erfarenheterna av alla möten är många och djupa. Att se människan, den enskilda individen, är avgörande. Först då kan du ge stöd. Tekniker, metoder och modeller för hantering och bearbetning av kriser och konflikter är helt underordnade det individuella behovet och individens sociala sammanhang.

  • Magisterutbildningar i tvärkulturell kristerapi och familje- och relationsterapi.
  • Studerar ledarskap, konflikthantering och Organizational Behavioral Management vid Harvarduniversitetet i Cambridge, USA
  • Specialiserad på att integrera evidensbaserade terapiformer som KBT och MI med ledarskapsteori och praxis.
  • Specialistkompetens inom tvärkulturella möten relaterade till kris, konflikt och missbruk med erfarenhet av närmare 40 års krisarbete över fyra kontinenter.
  • Samarbetar kontinuerligt med offentliga förvaltningar, organisationer och företag.
  • Spetskompetens i att utbilda chefer och medarbetare i krishantering, Motiverande kommunikation (MI) och Lågaffektivt bemötande.
  • Ofta anlitad utbildare och föreläsare för att öppna för en positiv utveckling på arbetsplatser inom hans kompetensområden. Brinner för att utbildning ska leda till implementering och mätbara resultat.

 

Välkommen att kontakta mig

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier