Organizational Behavioral Management (OBM)

Organizational Behavioral Management är känt som: ”The Leadership Style of the New Generation”

Några påtagliga resultat av implementering av OBM.
• Stärkt vi-känsla och företagsidentitet.
• Ökad trivsel.
• Medarbetare når sina personliga och företagets kollektiva mål.
• Minimering av konflikter och missunnsamhet på arbetsplatsen.
• Sänkta sjukskrivningstal.
• Konstruktiv hantering av mental ohälsa.
• Mindre omsättning av personal.
• Påtagligt underlättad rekrytering.

Ulf - Porträtt + föreläsning3
Spela videoklipp

Jag är 60 år. Min uppgift är att handleda en ny generation att kontextualisera kunskaper in i sina egna sammanhang. Jag är enastående på att utbilda och att vara mentor.

Men…samarbetet mellan experterna på den egna kontexten och gamla rävar som mig är avgörande för att resultat och framgång ska uppnås. Jag står för kunskap och min erfarenhet. Ni bidrar med att ni kan ert sammanhang bättre än någon annan. Är ni redo för en fascinerande implementeringsresa tillsammans?

Ulf Lidman

Jag har över 40 år av professionella möten med människor. Erfarenheterna av alla möten är många och djupa. Att se människan, den enskilda individen, är avgörande. Först då kan du vara en god ledare, vägledare och mentor. Tekniker, metoder och modeller är och måste vara helt underordnade det relationella. Mina spetskompetenser är evidensbaserade, ger mätbara resultat och skapar hållbara förbättringar hos såväl individer som arbetsplatser.

◉ Två magisterutbildningar i tvärkulturellt ledarskap och psykoterapi.

◉ Studerat ledarskap, konflikthantering och Organizational Behavioral Management vid Harvarduniversitetet i Cambridge, USA

◉ Utbildar mig kontinuerligt inom mina spetskompetenser och uppdaterar mina kunskaper.

◉ Specialiserad på att integrera evidensbaserade förhållningssätt med ledarskapsteori och praxis.

◉ Specialistkompetens inom tvärkulturella möten relaterade till ledarskap och hantering av konflikt, mental ohälsa, missbruk och relationella utmaningar med erfarenhet av arbete över fyra kontinenter.

◉ Har för närvarande uppdrag i affärsverksamheter i Sverige, USA, Centralamerika och södra Afrika.

◉ Har kontinuerligt ”en fot i myllan” genom aktivt ledarskap i egen verksamhet.

◉ Samarbetar kontinuerligt med näringsliv, offentliga förvaltningar och verksamheter.

◉ Spetskompetens i att utbilda chefer och medarbetare i Organizational Behavioral Management (OBM), Motiverande kommunikation (MI) och andra evidensbaserade förhållningssätt.

◉ Ofta anlitad utbildare och föreläsare för att öppna för och implementera en positiv utveckling på arbetsplatser inom mina kompetensområden. Brinner för att utbildning ska leda till förbättringar och mätbara resultat.

Senaste blogginläggen

Nöjda uppdragsgivare

Ulf har även föreläst för 8 regioner och 78 kommuner i Sverige