Masterclass i bemötande för arbetslaget

Få inspiration och konkreta färdigheter i bemötande 2.0 – ett professionellt och empatiskt förhållningssätt med individen som fokus.

Utbildning för personal vars huvudsakliga sysselsättning är att interagera med människor.

Alla personer som vi har förmånen att möta i vårt arbete med människor har rätt till ett gott bemötande. Ett gott bemötande stärker självkänsla och självförtroende, ger tillit och ökar motivationen att samarbeta. Ett negativt bemötande har dubbel kraft åt motsatt håll och förstärker negativa beteenden och raserar relationen.

Vi har bara en chans att ge ett första intryck. Detta sker inte av sig självt utan är en inlärd kompetens. Hur medarbetaren mår är i kundrelationen inte av intresse.

Grunden till allt arbete med människor handlar om ett gott bemötande. Det är den absolut viktigaste kompetensen vilken aldrig får försummas.

Utbildningen är en viktig markering om de värderingar och den människosyn som måste genomsyra de möten vi har med människor.

När vi inom vård och omsorg möter sårbara människor är det av yttersta vikt att vi inte förstärker attityden att “man måste vara stark för att vara sjuk” En stressig arbetsmiljö eller ett icke-fungerande system är inte ett frikort till undermåligt bemötande.

Kompetenshöjningen har till avsikt att ge ett gemensamt avstamp, påminna oss om vårt uppdrag och förebygga negativa attityder som ”vi och dem tänkande” samt hitta ett gemensamt förhållningssätt till hur vi bemöter människor i vårt dagliga arbete.

Inför utbildningen frågade jag ett hundratal personer som arbetar med människor på olika sätt vad de tycker är viktigt och behöver framhävas i denna utbildning, samt personer som är på mottagarsidan; kunder, patienter och klienter.

Utbildningen fokuserar på bemötande med material från evidensbaserade förhållningssätt och metoder som Kognitiv Beteende Terapi, Motiverande kommunikation (MI) samt Lågaffektivt bemötande.

Utbildningens innehåll inkluderar:

  • Empatisk kompetens.
  • Självkännedom och triggers.
  • Grundläggande kriskompetens.
  • Kommunikation – På vilket sätt sker kommunikationen och hur löser du hinder i kommunikationen?
  • Icke-verbal kommunikation.
  • Kundens tolkningsföreträde.
  • Hur handleder och stöttar vi varandra i personalgruppen.
  • ”Aldrig vi och dem” – Hur vi ger näring till den nödvändiga vi-känslan mellan medarbetare och kund.
  • Lättkränkthet hör aldrig hemma i arbete med människor.
  • ”Jobbiga personer” är aldrig en ursäkt för ett dåligt bemötande.

För vem?

Utbildningen vänder sig till alla yrkeskategorier där ett empatiskt bemötande är av yttersta vikt.

Vårdpersonal samt medarbetare inom kundservice, call-centers, handel och butik, vård, hemtjänst, HVB-hem, LSS boenden, behandlingshem, socialtjänst, serviceyrken, vaktbolag etc.

 

Längd och omfattning:

En heldag (09-16)

 

Prislapp:

Från 35 000 kronor.

Kostnaden beror på gruppens storlek.

Kostnad för resa och uppehälle tillkommer.

 

Har du frågor, funderingar eller rent av vill göra en bokning, använd kontaktformuläret nedan.