Läser in

 • Köp Ulf Lidmans mycket läsvärda
  bok om krishantering

 • Utbildningar för effektivt och empatiskt ledarskap

 • Kompetenshöjning för
  undersköterskor och
  vårdpersonal

 • Att bemöta utagerande individer
  - avgörande kompetens vid
  arbete med människor!

 • Stå på egna ben – utslussning som fungerar

Ulf Lidman

Jag har 35 år av möten med människor i kris och konflikt. Erfarenheterna av alla möten är många och djupa. Att se människan, den enskilda individen, är avgörande. Först då kan du ge stöd. Tekniker, metoder och modeller för hantering och bearbetning av kriser och konflikter är helt underordnade det individuella behovet och individens sociala sammanhang.

– Magisterutbildningar i tvärkulturell krishantering och i livsåskådning med inriktning på familje- och relationsterapi.

– Specialistkompetens inom tvärkulturella möten relaterade till kris, konflikt och missbruk med erfarenhet av närmare 40 års krisarbete över fyra kontinenter.

– Samarbetar kontinuerligt med offentliga förvaltningar, organisationer och företag.

– Spetskompetens i för att utbilda medarbetare som hantera motsättningar och aggressioner med inslag av våld inom HVB-hem, flyktingmottagningar samt inom individ – och familjeomsorgen.

– Ofta anlitad utbildare och föreläsare för att öppna för en positiv utveckling på arbetsplatser med olika kulturer, religioner och etniciteter där det finns risk för konfrontation.

Det är inte farligt att vara ledsen – det är normalt.

Till exempel i samband med:

 • – Dödsfall
 • – Sjukdom
 • – Skilsmässa
 • – Personlig konkurs
 • – Arbetslöshet
 • – Missbruk i familjen
 • – Ålderskris
 • – Mobbning
 • – Hot och våld

Den individuella upplevelsen av en kris är unik. Det jag erbjuder utbildningar och insikt i är ett individuellt anpassat arbetssätt för att i första skedet hantera krisen och nästa steg bearbeta den. Där Individens behov alltid är överordnat metoderna.

– Individens har alltid tolkningsföreträde av sitt eget liv.
– Krisstödjarens uppgift är att hjälpa individen att hitta den
krishantering och krisbearbetning som fungerar för just den individen. – Samtal är bara ett av många sätt att bearbeta kriser.

Många söker sig till sjukvården vid livskriser och hoppas att psykofarmaka är svaret på sorg och smärta. Min inställning är att det inte är ett alternativ för friska människor vid normala livskriser. Mina utbildningar syftar till att ge kompetens för att ge hjälp med att hantera krisen. Och att stötta när det är dags att gå vidare och bearbeta och komma ur krisen som en stark och mer erfaren individ.

Prenumerera på Ulf Lidman Trainings nyhetsbrev

#

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten.