Vi måste lägga krisen bakom oss

Covid har inneburit och innebär stora förändringar för oss alla. Detta gäller även andra kollektiva kriser som påverkar en hel arbetsplats. Allt från omstruktureringar till kollektiva sorger och förluster

Strukturer och rutiner har förändrats och förändras på arbetsplatsen. En del har förlorat närstående och är i sorg. Många relationer har blivit hårt ansatta. Osämja, gräl och även våld i relationer är ett resultat av kris. Den psykiska ohälsan har ökat. Missbruk har intensifierats. För andra har ekonomin påverkats, en del har blivit av med arbete och sysselsättning. Kollektiva kriser kan förlama en arbetsplats, försämra motivation och produktivitet och lägga en sordin på arbetsglädje och trivsel.

Jag hör många som säger:

”Nu måste vi lägga krisen bakom oss!”
”Nu är det viktigt att vi kommer vidare!”
”Nu behöver vi se framåt!”

Den här utbildningen fokuserar på HUR? Den handlar inte om att vara i krisen utan hur vi aktivt arbetar oss ur den.

Det pratas om ”det nya normala” Det låter bra, men det får inte bli en klyscha. Detta nya är något som varje individ behöver skapa och något som vi behöver fundera på tillsammans för arbetsplatsen. Vad innebär det?

När medarbetare i större utsträckning arbetar hemifrån och mycket interaktion sker via skärmar, är det av yttersta vikt att hitta en balans som fungerar för varje enskild och för arbetsplatsen i stort. Den social aspekten av arbetsplatser får inte minimeras och behöver näring.

Att stå på egna ben är något som är viktigt. Det innebär inte bara ekonomiskt utan att återuppbygga alla de delar i livet som gör att vi känner oss trygga och harmoniska.

Utbildningen handlar om att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Att fungera praktiskt, emotionellt, relationellt, professionellt, och rationellt på alla livets områden.

Modellen som presenteras i denna utbildning är väl beprövad i många av föreläsarens egna verksamheter genom åren och implementerad i ett stort antal kontexter som sett goda resultat av att individer faktiskt kommer vidare.

Här ges kompetens som behövs för att förebygga att människor fastnar i sin kris. Energitjuvar som ältande, offerroller, klander och konflikt går att förebygga

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en mycket praktisk och användbar modell som leder till förändring och framåtanda.

För vem?

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare med personalansvar.

HR avdelningar och chefsgrupper på alla nivåer.

Utbildningen kan även vara en booster för hela personalstyrkan för att gemensamt locka fram framåtanda och motivation.

 

Utbildningens innehåll inkluderar:

• Prevention för att inte köra fast i kriser.
• Evidensbaserat motivationsarbete (MI).
• Att balansera empatiskt ledarskap med förväntningar på prestation.
• An modell för att hitta den individuella livsbalansen.
• Att återskapa det liv jag vill ha, både privat och professionellt.
• Ingen kan skapa din framtid åt dig eftersom du är expert på ditt eget liv.
• Att identifiera och minimera faktorer som blir energibovar.
• Individanpassat och relationellt ledarskap.

 

Längd och omfattning:

Rekommendation: Minimum 3 timmar men helst en heldag.

Längd och omfattning anpassas till er organisations kontext och behov.

Utbildningen kan även levereras digitalt

 

Kontakt, bokning, frågor och funderingar:

Skicka en e-post till Ulf Lidman:

Klicka här!

ulf@ulflidmantraining.com