Proaktivt och relationellt ledarskap

Proaktivt och relationellt ledarskap.

Det unika med denna utbildning är att förutom teoretisk kompetens ingår det även handledning och mentoring under hela utbildningstiden. Handledningen har syftet att ge coachning när kompetensen ska implementeras i verksamheten men även vara en resurs för handledning i den pågående ledarrollen i den egna verksamheten. Utbildning med en tydlig implementeringsstrategi och handledning resulterar i hållbara förbättringar.

Deltagarna erbjuds individuell och/eller grupphandledning beroende på vad de föredrar.

En ledares uppgift är att leda människor och guida processer framåt. Alla företag vill ha nöjda medarbetare och hög produktivitet.

Den primära ledarskapskompetensen handlar inte i första hand om kunskap kring de produkter och tjänster som verksamheten säljer. Det handlar om att locka fram det absolut bästa hos medarbetarna så att de i sin tur levererar och samtidigt känner entusiasm och arbetsglädje. En attraktiv arbetsplats där människor vill arbeta ger medarbetarna den individuella och kollektiva tillfredsställelse de vill ha.

Ett proaktivt ledarskap förebygger diken som är kostsamma ekonomiskt men även när det kommer till frustration och turbulens.

 • Medarbetare i kris (arbetsrelaterad eller privat)
 • Medarbetare som kör fast i destruktiva beteenden
 • Konflikter på arbetsplatsen
 • Sjukskrivningar relaterad till psykisk ohälsa och/eller arbetsmiljö
 • Ogenomtänkta förändringsprocesser som leder till turbulens

Utbildningen vässar ledarens kompetenser med evidensbaserade och väl beprövade förhållningssätt och processer. Ett holistiskt och relationellt sätt all leda med fokus på medarbetarnas välmående, potential och individuella resurser.

Utbildningens fokuserar på följande områden:

 • Organizational Behavioral Management (OBM)
 • Motiverande kommunikation (MI)
 • Förändringsprocesser förankrade i Kognitiv Beteende Terapi (KBT) med ett förtydligande att en ledare inte är terapeut.
 • Kriskompetens och krisförebyggande

Mer detaljerad beskrivning hittar du längre ner på sidan.

Utbildningens längd:

18 månader (tre terminer)

 • Två dagar per termin på plats i Stockholm
 • Grupp- och individuella samtal, handledning och implementering på distans

 

I priset ingår:

 • 3 moduler á 2 dagar. (Fika och lunch ingår. Deltagaren står för egen middag och uppehälle)
 • Uppgifter, övningar och webinarier på distans.
 • Enskild eller grupphandledning under hela utbildningsperioden (utom jun-aug). 2-3 handledningstillfällen per månad.
 • Kurslitteratur

 

Antagningskrav:

 • Att vara i en ledarskapsroll med personalansvar
 • Godkännande från arbetsgivaren
 • 2 referenser. En från chef och en från medarbetare du leder
 • Antagningsintervju via videosamtal.

 

För att få godkänt på avslutad utbildning:

 • Obligatorisk närvaro på samtliga moduler. Inga distanslösningar.
 • Valt och läst 6 böcker relaterade till kursmaterialet. Urval i samråd med kursledare. (2 böcker per modul)
 • Deltagit i handledning och mentoring individuellt eller i grupp minst 2–3 gånger per termin.
 • En gedigen implementeringsplan utformad som en presentation till verksamhets- och/eller företagsledningen.

 

Utbildningens innehåll:

Teman inbakade i modulerna:

 • Vem är jag som ledare
 • Människosyn
 • Förändring något positivt och konstruktivt. Ett nödvändigt gott – inte ett nödvändigt ont. Hållbar förändring.
 • Proaktivt tänkande i planering och förändringsprocesser
 • Rättvisa är när alla är nöjda, inte när det är lika för alla.
 • Att locka fram individuella och kollektiva konstruktiva beteendemönster.
 • OBM som verktyg i rekrytering och att behålla medarbetare.
 • Att behålla värdegrund och vi-känsla när arbetslaget är utspritt.
 • OBM i relation till besluts- och förändringsprocesser.
 • Vad är Orginazational Behavrioal Management
 • Det relationella ledarskapet
 • Från teori till implementering och praxis

 

Läs mer på denna länk:
Introduktion till Organizational Behavioral Management – OBM

 • Motiverande Kommunikation (MI) ett evidensbaserat förhållningssätt till förändringsprocesser
 • Att locka fram det bästa i medarbetare
 • Att vända motstånd till samarbetsvilja

 

Läs mer på denna länk:
Motiverande kommunikation (MI) för ledare

 • Att förebygga kriser i planerade förändringar
 • Att vara ledare i oförutsedda kriser och förändringar
 • Förändring och kris – ett nödvändigt gott.

 

Läs mer på denna länk:
Kriskompetens för ledare

Kursstart:

Första modulen hålls i Stockholm i november 2022. Därefter varje maj och november.

 

Frågor/funderingar/prisuppgift etc.

Kontakta Ulf Lidman för ett förutsättningslöst samtal. Använd kontaktformuläret eller maila direkt till: ulf@ulflidmantraining.com

Kontakta Ulf Lidman
Fyll i formuläret nedan