Nytänkande inom ledarskap – Organizational Behavioral Management.

Om det som har fungerat inte längre är effektivt – var inte rädd för nytänkande.

En av mina passioner är att adaptera evidensbaserade förhållningssätt och metoder från behandling och terapi till ledarskapspraxis.

En ledare är ingen terapeut och ska inte heller försöka sig på att vara det. Däremot måste kompetensen finnas att leda människor i kris och med nedsatt psykisk hälsa.
Däremot finns det kunskaper att hämta från många väl beprövade sätt att arbeta med människor som går att adaptera i det dagliga ledarskapet.

En ny generation växer fram där jag vågar säga individualistiska värderingar är mycket påtagliga. Synen på arbete och livsbalans ändrar sig också dramatiskt. Pandemin tvingade oss bort från strukturer och rutiner och kreativiteteten blomstrade.

Jag pratar med många yngre personer som vill ha flexibilitet och rörelsefrihet.

Vill företag vara attraktiva måste vi tänka nytt, inte minst inom ledarskap.

I den utbildning som jag erbjuder: Vi måste lägga krisen bakom oss introducerar jag Organizational Behavioral Management. Ett fantastiskt förhållningssätt som uppmuntrar till flexibilitet, nytänkande och kreativitet baserat på individens sätt att fungera.

Är du nyfiken, följ mina blogginlägg och lär dig mer.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första