Missunnsamhet.

När vi befinner oss i förändring är det väldigt lätt att vi hamnar i situationer då människor känner sig orättvist behandlade. Rättvisetänket och millimeterrättvisan är starka i vårt avlånga land.

Det som leder till känslan av att känna sig orättvist behandlad är ofta grundad i missunnsamhet. Vi jämför oss med andra och tror att någon annan har fått fler fördelar än jag har fått.

Detta är en av de stora utmaningarna för ledare. Ledarskap handlar om att se individen och arbetslaget. Vi pratar mycket om individuella lösningar. Människors liv idag är många gånger sådana att kreativitet krävs för att få allt att gå ihop.

Rättvisa är inte att alla ska ha det likadant. För mig är rättvisa när en ledare lyckats att med de förutsättningar som finns tillsammans med sina medarbetare fått alla att känna sig nöjda med sin arbetssituation. I ett fungerande arbetslag finns det inte utrymme för missunnsamhet. Ledaren har genom sitt relationella ledarskap lyckats hitta de kompromisser som behövs på såväl individ- som gruppnivå för att alla ska känna sig nöjda.

Hur åstadkommer vi detta? Det är här som det relationella ledarskapet blir ovärderligt. Det handlar inte om strukturer och regelverk. Det handlar om att lyssna och locka fram. Att leda är att relatera. Att känna sina medarbetare.

Missunnsamhet är en känsla som leder till negativa beteenden. OBM är ett fantastiskt sätt att leda för att eliminera negativa beteenden och skapa en positiv och framåtsträvande arbetsmiljö.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.