Introduktion till Organizational Behavioral Management – OBM

Organizational Behavioral Management är känt som: ”The Leadership Style of the New Generation”

OBM beskriver den beteendedynamik som uppstår mellan grupper och individer i en organisatorisk miljö.
De mest framgångsrika ledarna är de som ständigt letar efter strategier för att locka fram prestationer hos sina anställda. Det uppnås genom att förstå hur medarbetare interagerar med varandra, med ledningen och finna vad som motiverar just dem.
Detta är i grunden vad organisatoriskt beteende handlar om.

Arbetsgivare vill vara attraktiva på arbetsmarknaden och behålla sina medarbetare.

OBM fungerar. En organisation som implementerar denna evidensbaserade ledarskapsstil kommer garanterat att se resultat. Att arbeta relationellt där arbetsgivaren bryr sig om hela människan kommer att skapa nöjda arbetstagare. Ni kommer att se påtagliga resultat gällande förbättring av såväl produktivitet som trivsel. Företag och verksamheter som har implementerat OBM har sett märkbara resultat.

Förändring är något nödvändigt gott, inte ett nödvändigt ont.
Sättet som människor interagerar, kommunicerar och samarbetar i förändring är nyckeln till en organisations framgång. Ett företag måste vara i ständig förändring för att vara konkurrenskraftiga.

Bättre kommunikationskanaler.
Enskilda medarbetare reagerar olika på olika kommunikationsmetoder och beter sig på vissa sätt på grund av arbetsplatsens struktur, organisationens kultur, värderingar och mål. OBM lär oss att se såväl individen och företaget som helhet.
Medarbetare tenderar att anpassa sig bättre till kollegor och chefer som speglar deras beteendemässiga styrkor.

Bekväm arbetsmiljö.
En av de viktigaste fördelarna med OBM är skapandet av en bra och fungerande arbetsplatsmiljö för alla anställda. Med många anställda som nu arbetar hemifrån är det viktigt för företagsledare att skapa en positiv och stärkande arbetsmiljö som värnar om den gemensamma visionen, värdegrunden, resultat och mål.

Relationell ledarstil.
En relationell ledare bejakar de unika skillnaderna mellan anställda och gör det möjligt för anställda att ha en större röst och bidra till beslut som påverkar dem, deras team och den större organisationen. Det gör det också möjligt för företagsledare att bygga en starkare relation baserad på kommunikation, förtroende och transparens med sina anställda.

Bygga en vinnande personalstrategi.
Medarbetare vill arbeta för organisationer med en positiv kultur och en tilltalande arbetsmiljö. De vill också komma överens med andra anställda och ledning samtidigt som de arbetar för att uppnå sina personliga mål och företagets mål. Utmaningen är att skapa en arbetsplats som främjar förtroende och öppen kommunikation och samtidigt tillgodose individuella anställdas unika behov. En OBM kompetent ledare känner sig själv och sina relationella styrkor och svagheter.

Konflikthantering.
Beteendedynamik kan hjälpa dig att förstå orsaken till ett problem, förutsäga dess förlopp och undvika potentiella konsekvenser innan problem eskalerar.

 

Utbildningen ger dig inte bara den teoretiska grunden av OBM. Teorier som inte implementeras är bortkastad tid. Mätbar implementering är en självklar del av Ulf Lidman Trainings utbildningar.

För vem?

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare med personalansvar.

HR avdelningar och chefsgrupper på alla nivåer.

 

Längd och omfattning:

Rekommendation: Minst två heldagar.
Utbildningen skräddarsys för era behov.

 

 

Frågor/funderingar/prisuppgift etc.

Kontakta Ulf Lidman för ett förutsättningslöst samtal. Använd kontaktformuläret eller maila direkt till: ulf@ulflidmantraining.com

Kontakta Ulf Lidman
Fyll i formuläret nedan