”Jag har inte tid att vara ledare!”

Med risk att återupprepa mig själv så säger jag det igen. Att vara ledare är en kunskap i sig. Något som måste få mer utrymme och tid.

När vi implementerar OBM eller ett relationellt ledarskap ser vi många gånger hur vi behöver göra strukturella förändringar i organisationer. Det är väldigt vanligt att insikten blir tydlig gällande ledarens arbetsbörda.

(OBM = Organizational Behavioral Management – läs mer här.)

Om vi på ett effektivt sätt ska kunna leda människor och skapa hållbara förbättringar samt resultat i organisationen krävs det att vi samtidigt bereder utrymme för ledaren att ägna tid åt att just leda.

Det är väldigt vanligt att de administrativa uppgifterna, antalet möten och processer tar så mycket tid att de som leder ofta utbrister: ”Jag har inte tid att vara ledare!”

Att vara ledare är en arbetsuppgift i sig. Det är otroligt viktigt att detta prioriteras.

Det är inte ovanligt att jag frågar personer i ledarskapsroller vad deras uppgift är som ledare. Vad är det att leda? Många har väldigt svårt att sätta ord på vad det egentligen innebär att leda. Hur ska vi kunna prioritera att vara ledare om vi inte kan definiera vad det är? Luddiga definitioner leder till ett luddigt ledarskap.

Eftersom det är oklart eller otydligt är det lätt att vi som ledare tar på oss mer konkreta och administrativa uppgifter. Här är en stor fälla. Dessa uppgifter äter tid som vi borde lägga på att vara ledare.

En av de grundläggande faktorerna i att växa i vårt ledarskap är att vi med tydlighet kan definiera vad det innebär att vara ledare. Att leda är inget vi gör. Att vara ledare är någon vi är. Ju tydligare vi kan sätta ramen kring vad det innebär i praktiken desto lättare blir det att skapa tid till att vara ledare.

Vad är din definition av vad som är ledarens uppgift?

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första