Psykisk ohälsa och ledarskap.

Att arbeta med beteenden och hur människor relaterar till varandra på företag och i organisationer är fascinerande.

OBM, det relationella sättet att leda är helt fantastiskt. Det grundar sig delvis i hur våra beteenden är påverkade av hur vi mår och hur vi ser på oss själva och andra.
(OBM = Organizational Behavioral Management – läs mer här.)

Ett företag som jag samverkade med under min OBM utbildning på Harvard hade mycket höga sjukskrivningstal. Personalomsättningen var stor. Det var problem med rekrytering och konflikterna var många. Det hade utvecklats klickar på den stora arbetsplatsen och det fanns en stark vi-och-dem attityd.

När jag fick förmånen att lära känna individerna i denna organisation och arbeta med ledarskapet blev det tydligt att flera personer med personalansvar inte mådde bra. Det fanns konflikter, problem på hemmafronten, otrivsel på arbetsplatsen och även psykisk ohälsa bland dem som skulle guida och leda organisationen framåt.

Det första jag gjorde var att aktivt börja arbeta med ledarna. Prioriteten var att guida dem till trivsel, tillfredsställelse och att må emotionellt bra. Vilken fantastisk resa många av dem gjorde. Det resulterade i nya individuella lösningar. Omstrukturering av ansvarsområden och arbetsbeskrivningar. Fokus på deras professionella och personliga välmående. En del valde att vara mer privata och andra bjöd på sig själva i större utsträckning. Allt med stor respekt för individens integritet.

Efter en tids arbete där vi lockade fram det bästa inom ledarna började vi se fantastiska resultat. I den här organisationen var det ledarskapet som bidrog till att den psykiska ohälsan var stor.

Tyvärr är det inte ovanligt att detta är en bidragande del till psykisk ohälsa på en arbetsplats. Det är svårare att komma åt och åtgärda detta om det handlar om ledarskapet. Men det är inte alls omöjligt.

OBM förutsätter en villighet till transparens och det börjar hos ledarteamet.
Resultatet med arbetet på detta företag blev att den psykiska ohälsan sjönk drastiskt.
Vi arbetade inte med generella och diffusa begrepp. VI bröt ned det hela till beteendespecifika och personliga nivåer där alla individer kände sig prioriterade och sedda.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första