Att arbeta med den som blivit utsatt

Att arbeta med den som blivit utsatt

Övergrepp kan ske på många sätt och i många olika sammanhang. Den här utbildningen riktar sig till dig som redan arbetar med människor som blivit utsatta.

Det unika med denna utbildning är att förutom teoretisk kompetens ingår det även handledning under hela utbildningstiden. Handledningen har syftet att ge coachning när kompetensen ska implementeras i verksamheten men även vara en resurs för handledning i det pågående arbetet som deltagarna utför i sina verksamheter.

Utbildningens fokuserar på fyra områden:

 • Våld i nära relation
 • Psykiskt våld
 • Sexuella övergrepp
 • Religiösa övergrepp

Mer detaljerad beskrivning hittar du längre ner på sidan.

Utbildningens längd:

Två år (fyra terminer)

 • Tre dagare per termin på plats i Stockholm
 • Grupp- och individuella samtal, handledning och implementering på distans

 

 

I priset ingår:

 • 4 moduler á 3 dagar. (Fika och lunch ingår. Deltagaren står för egen middag och uppehälle)
 • Uppgifter, övningar och webinarier på distans.
 • Enskild eller grupphandledning under hela utbildningsperioden (utom jun-aug). 2-3 handledningstillfällen per månad.
 • Kurslitteratur

 

Antagningskrav:

 • Att aktivt arbeta i verksamhet med direkt anknytning till utbildningens innehåll
 • Att ha genomgått Ulf Lidman Trainings utbildning i kriskompetens (eller utbildning som bedöms likvärdig)
 • Att ha genomgått grundutbildning i Motiverande Samtal.
 • Godkännande från arbetsgivaren
 • 2 referenser. En från kollega och en från klient
 • Ha genomgått egenterapi
 • Antagningsintervju via videosamtal.

 

För att få godkänt på avslutad utbildning:

 • Obligatorisk närvaro på samtliga moduler. Inga distanslösningar.
 • Valt och läst 8 böcker relaterade till kursmaterialet. Urval i samråd med kursledare. (2 böcker per modul)
 • Gjort två avidentifierade behandlingsplaner tillsammans med två klienter som presenteras muntligt för kursledaren under handledning.
 • Ett gediget examensarbete med tydlig implementeringsplan av utbildningen i den verksamhet deltagaren verkar. Arbetet måste påbörjas termin 1 och lämnas in senast en vecka efter modul 4.

 

Utbildningens innehåll:

Teman inbakade i modulerna:

 • Det egna bagaget
 • Människosyn
 • Att arbeta med anhöriga till utsatta
 • Förlåtelsens och försoningens om, när, var, hur och varför?
 • Fragmentering och förtroendekapital
 • Att arbeta inom den egna kompetensen och ha ett starkt professionellt nätverk. När de egna professionella begränsningarna kräver högre kompetens.
 • Kognitiv omstrukturering och andra KBT tekniker
 • Implementering av evidensbaserade förhållningssätt
 • Att bygga ett sunt nätverk
 • Integrerad missbruksbehandling
 • Lagar och förordningar
 • Att göra behandlingsplan tillsammans med klient enligt MI modell.
 • Att hitta en ny identitet och komma vidare

 • Uppväxt i dysfunktionell familj
 • Utsatthet och övergrepp i kärleksrelationer
 • Mobbning och marginalisering
 • Hederskultur
 • Fanatism/Extremism
 • Sekter och ismer
 • Lojaliteter
 • ISIS, Guds Barn, Jehovas Vittnen , m.fl.– totalitära strukturer och hjärntvätt.
 • I denna modul ingår även ett fokus på övergrepp relaterat till krigssituationer. Att arbeta med den som upplevt krig och trauma.
 • Våldtäkt
 • Trafficking
 • Sexuella övergrepp på minderåriga
 • Manipulation
 • Personlighetsstörningar
 • Narcissism
 • Tvångskontroll (coercive control)

Kursstart:

Första modulen hålls i Stockholm i november 2022. Därefter varje maj och november.

 

Frågor/funderingar/prisuppgift etc.

Kontakta Ulf Lidman för ett förutsättningslöst samtal. Använd kontaktformuläret eller maila direkt till: ulf@ulflidmantraining.com

Kontakta Ulf Lidman
Fyll i formuläret nedan