Hunger efter kunskap.

Hunger efter kunskap.

Jag sitter på flygplatsen i Belize och skriver detta efter några intensiva dagar av utbildning. Jag har utsatt en stor grupp med ledare inom utbildningsdepartementet, biståndsorganisationer som bedriver skolor samt rektorer från offentlig sektors...
Vi-känsla kontra individualism.

Vi-känsla kontra individualism.

Jag föreläste om Organizational Behavioral Management (OBM) för en grupp med ledare i Belize förra veckan. En av nycklarna till att OBM ska fungera är den relationella sidan. Att ledare vill och vågar komma nära sina medarbetare. Att skapa en stark vi-känsla. I ett...
”Vi och dem”

”Vi och dem”

Det är tyvärr inte ovanligt att jag stöter på arbetslag där det har utvecklats mycket ohälsosamma karaktärsdrag i gruppen. En stark ”vi och dem” känsla. Detta kan vara mellan chefer och anställda, men även chefer emellan eller anställda emellan. Det typiska som jag...
Motivationsnivån varierar.

Motivationsnivån varierar.

Jag har två underbara barnbarn i Denver. De är väldigt olika varandra. Den äldsta flickan älskar skolan. Hon fullkomligt jublade när det var dags för första skoldagen på höstterminen. (Eller så var hon trött på farfar som har skött barnomsorgen under augusti månad.)...