”Nu måste vi vara positiva…”

Det måste vi inte alls!!!

”Nu måste vi vara starka…”

Det måste vi inte alls!!!

Jag får mejl varje dag från personer som är förtvivlade för att de inte orkar. De är i akut kris och har det jobbigt pga. inflation, lågkonjunktur och världsläget i allmänhet..

Det är ett känt faktum att den psykiska ohälsan eskaleras i krissituationer. Vi har och kommer att ha människor omkring oss som klappar ihop.

Att bemöta en människa i kris med att tala om för dem att de måste vara positiva och starka är inte medmänskligt. Det kommer att få personen att känna sig värre. Att uppmana en människa att vara i ett annat känsloläge än var de befinner sig.

Det är fantastiskt med personer som har förmågan till både styrka och positivitet. Men vi kan inte lägga det som en norm för allt och alla.

En ledare som talar om för sin personal att ”nu måste vi vara starka och positiva” är enbart ledare för dem som har förmågan till detta. Det blir ett villkorat ledarskap.

En ledare har också ansvaret att leda dem som inte orkar. Istället för att tala om för dem vad de ska känna, tänka eller göra:

Var tillåtande. Det är tillåtet att vara svag, att reagera.

Var normaliserande. Det är fullt förväntat och normalt att vi människor reagerar och att vi reagerar på olika sätt.

Att vara svag och att vara i kris ska inte värderas som sämre i den situation vi befinner oss i just nu. Svaghet är inte farligt. Det är en styrka att kunna vara svag.

En del personer som frenetiskt slår på styrke- och positivitetstrumman är rädda för sin egen svaghet.

Möt varje människa där denne befinner sig. En del orkar mer än andra. En del mår bra av hejarklacksandan och andra far illa av den.

Låt oss se individen och vad denne behöver.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första