Dags för påfyllning?

Dags för påfyllning?

Sverige är öppet och nu ska vi föra skutorna framåt. Ett bra sätt är att fylla på med relevant och evidensbaserad utbildning. Något som inspirerar och ger konkreta och mätbara resultat. En utbildningsdag som ger en gemensam plattform styrker vi-känslan vilket är...
Var är din ventil?

Var är din ventil?

Jag är så tacksam att jag har personer som kan hantera mig när jag behöver pysa! Livet är fullt av vardagskriser och frustrationer. Och mitt i detta är vi bara människor. Vi måste få reagera och pysa. När ilskan kommer och du bara vill svära och skrika – var är din...
Våga fråga.

Våga fråga.

Jag skriver detta med tillåtelse av min vän. Under en längre period hade jag gått omkring med en känsla av att hon var i ett riskbruk när det gäller alkohol. Hon arbetar på distans sen pandemin bröt ut. Otroligt ambitiös – otroligt uppskattad av chef och företag....
Här kommer några tankar om personligt ansvar.

Här kommer några tankar om personligt ansvar.

En av mina grundteser inom krishantering handlar om individens eget ansvar att bearbeta sina kriser. Oavsett vad som orsakat en livskris så är det aldrig någon annan som kan gå igenom den nödvändiga process som det innebär att komma vidare. De allra flesta människor...
It’s lonely at the top.

It’s lonely at the top.

En ledare lägger ned mycket energi på att bry sig om andra. Det finns en drivenhet att göra ett bra jobb. Detta är ett bra karaktärsdrag. Men det finns ingen motor som kan ge näring till andra om den inte får bränsle och uppmuntran. Det pratas mycket om det goda...