Icke-verbal kommunikation

Icke-verbal kommunikation

De människor jag känner som är absolut duktigast på att arbeta med människor har något gemensamt: De är mycket väl medvetna om sin icke-verbala kommunikation. De förstärker och bekräftar sina ord med mimik, röstläge, kroppsspråk, beröring och andra former av...
Jag vill, men jag kan inte!

Jag vill, men jag kan inte!

När en livskris tränger sig på i våra liv reagerar vi alla på olika sätt. Det är inte ovanligt att vår kognitiva förmåga blir försämrad. Saker vi vill göra, orkar vi inte med. Vi blir förlamade av krisreaktioner. Dessa reaktioner kan vara allt från nedstämdhet till...
Empatiska konsekvenser.

Empatiska konsekvenser.

Vad menar jag med detta uttryck? Det ryms mycket i detta. Ett empatiskt sätt att arbeta med och möta människor måste inkludera att hjälpa individen att göra en konsekvensanalys av sina beteenden. Alla människor har rätten att göra vilka val de vill. Det handlar om att...
Tandlöshet

Tandlöshet

Tandlöshet När jag arbetade som handledare på olika boenden för flyktingungdomar fanns det en stark attityd bland många ungdomar. De visste att de kunde agera hur som helst, utan gränser – för det fanns ändå inga konsekvenser. Många i personalen upplevde sig ibland...