Icke-verbal kommunikation

De människor jag känner som är absolut duktigast på att arbeta med människor har något gemensamt: De är mycket väl medvetna om sin icke-verbala kommunikation. De förstärker och bekräftar sina ord med mimik, röstläge, kroppsspråk, beröring och andra former av kommunikation.

Det skapar en trovärdighet som gör att de ser fantastiska resultat i sitt arbete. Det kommer verkligen inte av sig självt att ha denna kompetens. Det kräver en medvetenhet och övande. Ja, man kan öva sig på att ge ett genuint intryck.

De verbala orden blir inte mycket värda om inte dessa bekräftas med det icke-verbala.
Att säga en sak med munnen och en annan med kroppen blir en diskrepans som skapar osäkerhet.

Vi lever i en kultur där det talade ordet har mer auktoritet. Om jag inte har sagt något kan ingen hålla mig ansvarig.

Jag har varit på många arbetsplatser där personer inte tror att den icke-verbala kommunikationen inte räknas.

Negativ kommunikation är väldigt stark och den skapar utrymme för destruktiva spekulationer.

Ögonrullningar, suckar, stön, snörpningar och att vända sig bort. Jag behöver inte göra den listan längre för jag vet att detta är så vanligt på många arbetsplatser. Att använda dessa typer av kommunikation är en form av maktutövning. Att säga de rätta sakerna med munnen och använda dylik kommunikation säger mycket om personer.

Att inte svara på en e-post är ett svar det också. Att inte ringa tillbaka. Att undvika.

Låt oss lära oss av dem som är medvetna om och duktiga på kommunikation i sin helhet. De som inte särskiljer det talade ordet från andra sätt att uttrycka sig.
Det skapar harmoni och trygghet att vara med människor som kan integrera det verbala med det icke-verbala. Visst är det just detta vi vill förmedla till dem vi har förmånen att arbeta med.

Den typen av genuin kommunikation är inte bara viktigt när vi kommunicerar med klienter, kunder, elever, brukare och boenden. Den är precis lika viktig när vi kommunicerar med kollegor och medarbetare. Ibland gör vi tyvärr skillnad på vem det är vi pratar med.

Jag försöker att öva på denna integration hela tiden. Övning ger färdighet.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.