Vill du andra väl? Vill du alla väl?

Den absolut bästa arbetsmiljön vi kan ha oavsett vilken bransch eller verksamhet vi arbetar inom, är den där medarbetare känner att omgivningen vill dem väl.

Skillnaden på mitt privatliv och mitt professionella liv handlar om frihet att kunna välja och välja bort. När det gäller mitt personliga nätverk, mina vänner, bekanta, släkt och familj har jag möjligheten att välja vem som ska få förmånen att finnas i mitt liv. Hur nära jag vill ha dem och vilket inflytande de ska ha i mitt liv.

När det gäller professionella relationer har jag däremot inte samma val. Jag kan inte välja bort en kollega, chef eller medarbetare. Faktum är att alla människor som är anställda i en organisation har rättigheten att bli bemötta med empati och respekt. Du och jag har rättigheten till en sund arbetsplats att få känna att andra vill oss väl.

Med rättigheter kommer också skyldigheter. På samma sätt som vi har rätt att bli bemötta och behandlade väl. Har vi en skyldighet att bemöta samtliga kollegor med empati och respekt.

Det kostar på mer att visa en människa som vi inte tycker om att vi vill denne väl. Men förmågan finns där. Är inte det fantastiskt? Att vi normalfungerande människor har förmågan att kunna visa respekt och empati även när vi inte känner detta. Viljan kan vi kontrollera. Att välja hur vi tänker om våra medmänniskor kan vi styra om vi inte har en empatistörning.

Låt oss börja den här veckan med att tänka att vi vill andra väl.

Låt oss också tänka att vi vill vilja alla som vi möter genom våra professioner väl.
När vi låter viljan styra och inte känslan blir det så mycket bättre.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.