Körkort för bemötande.

Flera äldreboenden och äldreomsorger har insett behovet av att personalen har god kompetens i bemötande.

Överallt där personal interagerar med människor är denna kompetens en nödvändighet.

Alla former av bostäder där personal interagerar med såväl boenden som anhöriga. Även hemtjänst och assistanspersonal som får förmånen att komma in i människors boningar.

Andra organisationer där denna kompetensnivå behöver vara på topp är inom kundservice, kundtjänst och call centers. Dit människor vänder sig för att få assistans.

Service handlar inte enbart om att vara trevlig. Det krävs kompetenshöjning.

Ge din personal en gemensam plattform där positivt bemötande är en självklarhet oavsett kundens eller mottagarens tillstånd eller humör.

Ge personalen ett KÖRKORT FÖR BEMÖTANDE! – Klicka här för mer information.

Eva Ingstrand

Enhetschef

Kista vård- och omsorgsboende

Nyhetsbrev

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Du kanske också gillar

Absolut värde!

Enligt Carl Rogers definition av acceptans har alla människor ett absolut värde som inte får ifrågasättas. Jag tänker ofta på detta. Jag har inte svårt