Variation och ny stimulans.

Visste du att ett grundläggande behov hos oss människor handlar om att få ny stimulans, få nya erfarenheter och lära oss nytt.

Tänker ibland på hur många arbeten det finns som inte ger något av dessa ingredienser.

I en tid då vi vill värna om att människor ska trivas på jobbet, bli kvar och inte söka sig vidare till andra arbetsgivare är det av stor vikt att vi ser detta behov för vad det faktiskt är. När allt bara rullar på i samma hjulspår, när det inte finns något utrymme för växande och nya utmaningar, då tappar medarbetare intresset. Det blir slentrian och arbetsdagen känns som ett ekorrhjul.

Här vågar jag sticka ut näsan och säga att utrymmet för variation och stimulans kan vi inte lägga på den anställde att skapa. Det initiativet måste komma från ledaren. Jag möter många fantastiska ledare som har förstått detta och andas delaktighet och fingertoppskänsla för medarbetarnas behov.

Hur ser utrymmet ut på din arbetsplats? Hur kan en medarbetare känna sig mer delaktig i processen att inte bara utveckla förtaget eller verksamheten, men också att se ett personligt växande.

Mer om mer hör jag människor säga ”What’s in it for me?”

Tiden är över när människor arbetade på samma företag och där värderingen var att ha en fast anställning till varje pris. Behovet för förnyelse och nytänk är otroligt stort.

Att det finns en del verksamheter där ett mer inbitet garde säger: ”Så här har vi alltid gjort och det har fungerat bra!” Det kommer inte att finnas på sikt. Istället måste vi hela tiden fundera på hur vi ska hålla människor stimulerade.

Det innebär inte att chefer och ledning stänger in sig och funderar ut hur de ska stimulera och skapa variation. Den ledarskapsstilen är av svunnen tid.

Delaktighet, partnerskap och gemensamt skapande är nyckeln. En bra chef vet hur man lockar fram variation och nytänk. Källan till detta ligger inte i att leverera utan att se individerna som faktiskt utför arbetet och locka fram nytänket från dem de berör.

Ledarens uppgift är att veta ramarna. Vad är förändringsbart och vad är inte. Vissa saker är statiska, men väldigt mycket är dynamiskt. Vad vi levererar som organisation kan ibland vara statiskt, men hur vi levererar är i stor utsträckning väldigt dynamiskt.

Inkluderande, delaktighet och en stark vi-känsla. Viktiga ingredienser i hur vi lockar fram det allra bästa i dem som vi har förmånen att leda.

Visst vill vi vara arbetsplatser som tillgodoser det grundläggande behovet av variation och ny stimulans?

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.