Att undvika är INTE att bry sig!

Det är ofta som jag blir konsulterad om svåra personalsituationer. Chefer som inte vet vad de ska göra med en anställd som de säger har samarbetssvårigheter eller inte levererar på det sättet som är önskvärt. Många gånger har det då gått så långt att det som en gång var en liten fjäder har hunnit bli en höna.

Många konflikter på arbetsplatser som jag stöter på bygger på att både arbetsgivare och arbetstagare är väldigt duktiga på en sak: Att undvika kommunikation.

De arbetsplatser där jag ser att det fungerar bra är där man har en relationell kultur på arbetsplatsen. Kommunikation är ansett som en stark värdering och det tolereras inte att det pratas bakom ryggen. Arbetsplatser där man pratar med varandra istället för om varandra.

Många gånger när jag kommer till en arbetsplats där det finns problem finns det en chef som i förtrolighet pratar med vissa anställda om problem som denne har med en tredje part, alltså med en av de andra anställda.. Det finns inget annat sätt att benämna detta än kvalificerat skitsnack och inkompetens. En sådan chef har inte det som behövs för att vara chef och behöver handledning och guidning i ledarskapsetik. Detta är tyvärr otroligt vanligt. Det är ett fegt sätt att undvika att prata med den som saken gäller och samtidigt bygga en osund allians med någon eller några utvalda i arbetslaget.

Detta beteende stärker ”vi och dem känslan” och fräter på arbetsmiljön.

Det relationella ledarskapet bygger på att ha en god relation med samtliga i arbetslaget. En del är lättare att relatera till än andra. Så är det alltid. En god chef lägger sitt krut och sin energi på att relatera till dem som det är svårt att nå. Den lätta vägen blir dock att undvika dem, stoppa huvudet i sanden och hoppas att ingen märker hur det egentligen är.

Det är mänskligt att undvika, men det är inget karaktärsdrag som är önskvärt hos en chef eller ledare.

Varför är jag så passionerad över OBM och Motiverande kommunikation (MI)? Jo för det är att sätt att relatera till människor som motverkar undvikande och dåligt ledarskap.

Tiden är över för det projektinriktade och strukturella/hierarkiska ledarskapet. En fungerande arbetsplats har ett empatiskt och relationellt ledarskap.

Hur ser ledarskapet ut på din arbetsplats?

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.