Expertiserkännande.

Hand i hand med det vi pratat om i veckan gällande empati och erbjudande går expertiserkännandet.

En människa är alltid expert på sitt eget liv. Expert på sin livsberättelse, på sina tolkningar, på sina tankar, värderingar och övertygelser.

Detta måste sitta i ryggmärgen på alla chefer och ledare. VI får aldrig stjäla en människas expertis på sitt eget liv.

Att leda handlar en hel del om att lära känna experterna som vi leder.

När en människa känner sig sedd, förstådd och bekräftad för den som denne är. Då skapas en grogrund för en fantastisk dynamik. När experten känner sig respekterad och inte överkörd. Det är en av de mest lukrativa gödningsmedlen för en sund relation.

Jag minns när jag som ung kastades in i många sammanhang genom mina uppdrag som biståndsarbetare där jag skulle ge stöd åt människor som kom från totalt andra kontexter än jag gjorde. Den unge mannen från Göteborg som arbetar med flyktingar i krigets Libanon. Expert på mycket, men inte på människornas liv och deras tolkningar.

Det var där min mentor lärde mig att ställa frågor som:

”Hjälp mig att förstå?”

”Hur tänker du nu?”

”Varför är detta så viktigt för dig?”

Nyfikna frågor för att förstå experterna.

På samma sätt är det i alla sammanhang jag finner mig i. Nyfikenheten skapar en positiv längtan att förstå den andre parten. Det gör att jag vill engagera mig.

Ett bra sätt att utveckla kompetensen att erkänna människors expertroll på sina egna liv är att vara nyfiken och ställa frågor som lyfter andras tolkning.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

 

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.