Självförtroende – tilltron till de egna förmågorna.

En människa med gott självförtroende utstrålar en trygghet och blir inte lättfotad av småsaker och bagateller. När vi känner oss trygga i det vi kan får detta med sig en stabilitet.

Trygghet i det jag kan utföra är viktigt för välmående såväl professionellt som privat.

Det är oerhört viktigt som ledare att kontinuerligt styrka medarbetare i deras kompetenser. Mycket bekräftelse och lovord. Nyfikenhet är viktigt. Jag har många medarbetare som har kompetenser som jag inte har. När jag visar en nyfikenhet det de utför och kan, får jag en enorm respons. Det ligger en stolthet i att få förklara det vi är kunniga på. Det finns även en aspekt av bekräftelse när en medarbetare vet att de gör något som inte deras ledare kan. Det säger mellan raderna: Du är behövd!

Bekräftelse av förmågor är en av ledarens kärnuppdrag.

Se till att medarbetare inte känner att deras förmågor tas för givet.

En annan viktig aspekt när det gäller förmågor som stärker självförtroendet är att det inte går slentrian i det vi gör. Att lära sig nya saker, att utveckla förmågorna.

Jag vet flera mycket kunniga personer som bytte jobb för att de inte blev utmanade att växa och utvecklas. De var helt enkelt uttråkade.

Gör medarbetaren det som hen vill? Jag menar inte att medarbetare ska göra precis som de vill. Det jag trycker på här, är vikten av att människor inte hamnar i diket:
”Jag är bra på det jag gör, men det är inte det här jag vill göra.”

En viktig aspekt av et relationellt ledarskap är att vara en monitor på medarbetarens görande. Tilltron och viljan till och respekten för individens förmåga.
Detta gör vi inte med enkäter och processer. Detta sker med relation, engagemang och partnerskap med dem vi leder.
Sorry alla IT människor, men det går inte att digitalisera relation mellan ledare och medarbetare. 

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första