-pati…

Detta underbara tillägg till ett ord som betyder att det handlar om något som inte är friskt.

Socio-pati, psyko-pati….

Vi slänger oss med dessa uttryck väldigt oförsiktigt. Om det pratas om någon som har socialt störande och/eller problematiska beteenden är det vanligt att någon säger:
”Han är ju en psykopat”

Vare sig psykopati eller sociopati är skällsord. Det beskriver någon som inte är frisk. Diagnostisering av dessa tillstånd behöver ske professionellt och inte av frustrerade personer i fikarummet utan kompetens.

En ledare är ingen terapeut. Om vi har använt vår kriskompetens som ledare och/eller försökt att locka fram insikt om hur beteenden påverkar arbetsplatsen…och detta inte hjälper. Då kan det vara så att personen ifråga har en diagnos.

Jag har varit inblandad på otaliga arbetsplatser där någon med en kronisk mental störning som resulterat i abnormala beteenden gjort att hela arbetsplatsen lägger massor med energi på att parera detta.

En sociopat är en person med en personlighetsstörning som visar sig i extrema antisociala attityder och beteenden.

Dessa personer behöver hjälp. Vi kan inte förvänta oss att en ledare och chef ska ha kompetensen att långsiktigt hantera detta. Det vi kan förvänta oss är dock insikten att veta när någon med formell kompetens att diagnostisera behöver kopplas in. Och en trygghet i att det finns en handlingsplan för hur detta sker på ett värdigt och empatiskt sätt.

Här behöver chefer och ledare ha god kompetens i sitt nätverk. Här behöver även HR avdelningar inse att denna kompetens måste finnas i deras nätverk. Det är orättvist att förvänta oss att HR ska ha kompetensen att hantera psyko- och sociopati.

Hur ser er organisations handlingsplan ut för att med empati och respekt för personens integritet guida och föra processerna framåt med dessa individer och situationer?

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

OBM – Relationellt Ledarskap för individer

Har du personalansvar, arbetar inom Human Resources eller vill höja din ledarskapskompetens? Nu kan du som individ/enskild få tillgång till utbildning och mentorskap.Många arbetsplatser är

Destruktiva klyschor.

”Det finns en mening med allt!” Har du hört något dummare uttryck än detta som vi slänger oss med till höger och vänster. När vi