Partnerskap, allians, relation!

Partnerskap, allians och relation. Detta är nyckelord som är oerhört viktiga när vi arbetar med människor. Utan dessa viktiga beståndsdelar kommer vare sig behandling, undervisning eller behandling att fungera!

Att bygga allians, få en bra relation och ett konstruktivt partnerskap tar tid!
Vi måste investera energi, vilja och strategisk tid med de människor vi har att göra med i våra professioner.

En del personer säger till mig: ”Vi har inte den tiden!”

När jag då tillsammans med dem tittar över arbetsveckan brukar de hålla med mig om att det istället handlar om: ”Jag tar mig inte den tiden!”

Det handlar om prioriteter. För några år sedan gjorde jag en undersökning på tre arbetsplatser där jag var engagerad. Samtliga upplevde att de inte hade tid till relationsbyggande. När vi då tittade på distributionen med möten etc. bad jag dem att kategorisera tiden i tre grupper:

– Tid där vi pratar OM jobbet och de vi arbetar med.
– Tid där vi pratar MED personerna som uppdraget gäller.
– Administrativ tid.

I alla tre situationerna så hamnade tiden som vi pratar MED människor längst ner. Det blev en chock för alla levde med en bild att det inte var så.

När vi då började målinriktat att ändra på prioriteter, arbetssätt och tidsdistribution började det hända saker. Det fanns flera möten som egentligen var helt överflödiga. Det gick att förbättra logistik och rutiner så att det inte behövdes lika mycket administration.

Det härliga med detta var att när vi ändrade på detta och tillsåg att tiden vi tillbringar med att interagera MED människor fick bli det dominerande. Då blev det också helt andra resultat i verksamheten.

Jag köper inte att vi säger att tiden inte räcker till. Arbetar vi med uppdrag som har med människor att göra så måste interaktion, relations- och alliansbyggande vara högsta prioritet. Finns inte den tiden, då måste vi göra om vårt arbetssätt.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar