Övergrepp väcker starka känslor och ska så göra…

……vår respons får dock inte vara känslosam utan evidensbaserad och kompetent.

Äntligen en utbildning för dig som arbetar med människor som blivit utsatta för övergrepp.

När vi möter en människa som blivit utsatt för orättvisor, övergrepp, manipulation och våld väcker det mycket inom oss. Vårt rättvisepatos går i taket och det väcker starka känslor.

Det är otroligt viktigt att vi som möter utsatta personer känner oss själva och våra egna reaktioner så att vi inte hamnar i vägen eller bromsar människors processer att återerövra sina liv.

Ulf Lidman Training erbjuder en utbildning där såväl teori och implementering ingår.

Det kräver kunskap för att locka fram den inre kraft som utsatta personer behöver för att återerövra och lägga en stark grund för att komma vidare i livet.

Kunskap ger oss det lugn och klarsynthet som behövs för att förstå hur varje individ tolkar sitt eget liv och sin egna situation.

Det kräver kompetens för att hjälpa människor att hjälpa sig själva ur infekterade och nedbrytande sammanhang.

Att förstå religiös hjärntvätt, hedersproblematik, barnäktenskap, kvinnlig omskärelse, arrangerade äktenskap, sexuellt våld och utsatthet oavsett hur den är paketerad är enormt viktigt och något som de utsatta förtjänar att möta. Egen erfarenhet och ett varmt hjärta räcker inte.

Ett konstruktivt nätverk som varje individ bygger baserat på sina egna upplevda behov som expert på sitt eget liv är en nyckel för hållbar livsförändring. Vem gör vad? Fragmentering med för många aktörer och självutnämnda experter är en stor utmaning i mötet med dem som blivit utsatta.

Fyra terminer av handledning i sig självt är mycket värt för utvecklingen och vässande av denna spetskompetens.

Deltagarna blir även coachade i hur de ska föra denna kunskap vidare inom den egna organisationen.

Läs mer om denna dynamiska utbildning här.

Att arbeta med den som blivit utsatt.

 

Varför en utbildning om utsatthet med Ulf Lidman?
Ulf har över 40 års erfarenhet av att arbeta inom detta område. Allt från att arbeta med personer utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp till att arbeta med de som överlevt pedofila prästers grymma maktmissbruk. IS och andra extremreligiösa gruppers framfart har skapat enorm skada hos individer han har mött. Hedersrelaterade familjeöden, våld i nära relation, psykisk misshandel, auktoritärt maktmissbruk och tvärkulturella konflikter har han mött i såväl Sverige, USA, Mellan Östern och Afrika.
Med två magisterutbildningar i krishantering och psykoterapi i bagaget utbildar Ulf på ett sätt som deltagarna upplever som förankrat och implementeringsbart.
En av Ulfs principer är att alltid ha en fot i verkligheten och vara aktivt inblandad i att möta människor i utsatthet parallellt med att utbilda och kompetenshöja.

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.