Konsekvensen av att jobba med sig själv

Genom åren har jag observerat något väldigt intressant. Jag har förmånen att hjälpa många människor att hjälpa sig själva. När de tar tag i sina liv och börjar att ge näring till sin självkänsla och sitt självförtroende får detta väldigt ofta ringar på vattnet.

Omgivningen är vana att relatera till en person som de när utvecklingen sker som ett resultat av god krisbearbetning de inte längre känner igen.

När självkänslan och självförtroendet växer hos oss börjar vi också att ta plats i våra egna liv. Konsekvensen av detta är att det påverkar omgivningen.

Det är inte ovanligt att detta blir hotfullt. Personen som har varit försagd börjar ta plats och tala ut. Sätter nya gränser och kanske inte ställer upp på gamla premisser. Kanske till och med vägrar att fortsätta i den roll som omgivningen tidigare tagit för självklart.

Kris är utveckling. Utveckling ruckar ofta på våra nätverk och relationer. Det är detta som gör livet spännande. Livet är dynamiskt och inte statiskt.

De som ofta inte klarar av denna typen av förändringar och utveckling är de som inte tittat på sina egna liv. De som inte reflekterat över vem de är och hur de relaterar till omgivningen. När då någon annan gör ett gediget arbete med sig själv tvingas de att själva titta på sina egna liv.

I den bästa av världar får detta konstruktiva ringar på vattnet. Tyvärr är det dock vanligt att det blir ett hot och personen som inte längre anpassar till sig till hur det alltid har varit blir någon som bekämpas.

Så en person som gått igenom en omvälvande resa med sig själv och arbetat hårt med sina egna utmaningar blir direkt eller indirekt motarbetad av personer som aldrig gjort ett uns av arbete med sig själva. De börjar ofta ifrågasätta och ibland till och med frysa ut den som satt båten i gungning genom att ta plats i sitt eget liv.

Känns detta igen? Kanske en bra idé att se vem det är som styr och domderar i våra nätverk? Kommer det från personer som är öppna för förändring eller från de som är livrädda för att lyfta på locket till sina egna liv? Finns det personer som hela familjer och nätverk går på äggskal runt omkring för att slippa turbulens? Varför är det så vanligt att någon som börjar arbeta med sig själv blir ett hot för omgivningen som en del försöker att sätta på plats?

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första