”Jag ber om ursäkt.”

Ett karaktärsdrag som är oerhört viktigt hos ledare är förmågan att kunna be om ursäkt.

Alla är vi människor. Människor gör ibland fel. Ledare är inte på något sätt immuna från att göra fel.

Vad händer när en chef begår ett misstag? På en ohälsosam arbetsplats är det tyvärr väldigt vanligt att det sopas under mattan och tystas ned.

Sådant skapar låsningar och gör att arbetsmiljön påverkas väldigt negativt.

Ingen människa borde ha rätten att arbeta utan personligt ansvar. Det är osunt både för oss som individer och för en organisation, om vi inte behöver ta ansvar för våra handlingar. Detta innebär att när någon begår ett misstag, att den som är ansvarig visar ödmjukhet och ber om ursäkt.

Prestige hör inte hemma i ledarskap. Det är ofta just detta som kommer i vägen. Vårt inbyggda, nästan reflexmässiga behov att ha rätt. Det viktiga behöver vara hur andra har tolkat situationen, oavsett intentionen.

Har du varit med om att en chef eller en medarbetare bett om ursäkt till kollegor? Det hoppas jag verkligen. Om inte är det nog en påtaglig risk att du arbetar i en osund arbetsmiljö.

Som chef är det bättre att be om ursäkt en gång för mycket än att inte göra det alls.

Genuint ansvarstagande och att stå för sina handlingar, att ha nära till ordet förlåt: Det ger näring till en god arbetsmiljö för såväl ledare som medarbetare.

Ursäkt, förlåtelse, upprättelse – vackra ord som borde vara stor del av den sunda arbetsmiljön under det sunda ledarskapet.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar