HVB-hem, behandlingshem, LSS- och andra boenden se hit!

Otaliga gånger har jag hört från ledare som driver verksamheter med personal som har olika utbildningar, och utbildningsnivåer, olika ursprung och erfarenheter, förväntningar och synsätt.. De vittnar om att det kan bli spretigt och många starka viljor som drar åt olika håll.

Det här utbildningspaketet har till syfte att ge personalen en gemensam grund, språk och förhållningssätt i den stora förmånen som det är att arbeta med människor från sårbara bakgrunder som ofta har stora utmaningar.

En gedigen grundutbildning där med kunskapen som grund, personalen gemensamt hittar det arbets- och relationssätt som passar i er specifika kontext.

Denna grundutbildning höll jag som distansutbildning i många år vid Kalix folkhögskola.

Jag pratar gärna mer med dig om fördelarna kring detta utbildningspaket. Läs mer här.

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.