En ledare som är duktig på OBM (Organizational Behavioral Management)

Här är några av de saker som kännetecknar en OBN kompetent ledare:

  • Inser att stress och förändring påverkar olika anställda på olika sätt.
  • Förstår att denna påverkan har en koppling till hur den anställdes beteenden.
  • Vet hur uppmuntran och bekräftelse ger näring till konstruktiva och positiva beteenden.
  • Ser negativa beteenden hos en medarbetare som en möjlighet till tillväxt och positiv förändring.
  • Har kunskapen att locka fram beteendeförändringar hos medarbetare utan att trigga igång försvarsmekanismer.
  • Inser att alla medarbetare är unika varelser och brinner av nyfikenhet att locka fram det bästa i var och en.
  • Förstår att en medarbetares professionella liv är en del av en större helhet och därför vill lära känna vad det är som entusiasmerar och ger energi till varje individuell medarbetare.
  • Ett relationellt och individanpassat ledarskap är ett måste för att skapa en attraktiv arbetsplats.

Visst låter detta fantastiskt? Inte konstigt att det kallas ”Den nya generationens sätt att leda!”

När ska er arbetsplats ge era chefer och ledare denna kompetenshöjning?
Läs mer på länken. https://www.ulflidmantraining.com/for-hr-och-ledare/introduktion-till-obm/

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första