Konsekvenser.

Sitter och är lite fundersam på varför vi ofta underlåter att prata om vilka konsekvenser våra val kan få.

Inom Motiverande kommunikation (MI) är en viktig komponent att locka fram olika lösningar som finns inom personen vi arbetar med. Jag är övertygad om att det är rent destruktivt att arbeta på något annat sätt. Vår uppgift som chefer, behandlare, ledare eller yrkeskategorier där vi arbetar med människor på olika sätt, är ALDRIG att leverera lösningar. En levererad lösning resulterar sällan i en bestående eller hållbar förändring. Vi måste således ha kompetensen att kunna just locka fram det som finns inom personen. Då blir lösningen deras egen. Vederbörande får en ägandekänsla och det bidrar till att förändringen blir mer solid.

Del av att locka fram är också att locka fram en konsekvensanalys hos personen:

”Om jag väljer denna vägen, vad får det för konsekvenser? Positiva och negativa.”

Med andra ord att tänka efter före. Att vända och vrida på möjliga val för att sedan landa i det som personen själv upplever vara det bästa.

Denna process i Motiverande kommunikation (MI) måste vara bred. Ett välgrundat beslut innebär mer förändringskraft.

Här måste vi titta på alla de möjligheter som ligger på bordet. Även de val som vi som coacher och ledare inte tycker är de bästa. Vi måste se helheten.

Ja detta tar längre tid än att leverera eller ge råd. Det kräver mer av oss i vårat arbete.
Men, jag kan garantera att det är väl investerad tid.

En chef jag hade i handledning berättade hur hon tog sig extra tid med en anställd som stod inför en svår konfliktsituation på arbetet. Hon började känna sig otålig och ville tvinga eller pressa fram en lösning. Under utbildningen hade vi pratat om hur viktigt det är att låta beslut mogna. Hon bromsade därför sig själv och tog ett extra varv kring just konsekvensanalysen av de val som låg på bordet. Hon använde sig av ett simpelt verktyg för att åskådliggöra och förtydliga valen. Sedan lät hon den anställde suga på karamellen tills han var redo.

Två veckor senare kommer den anställde till henne och har satt sina egna ord på den lösning han har valt. En långvarig konflikt fick en lösning som han nu ägde.

”Jag kunde ge honom tid att låta konsekvensanalysen sjunka in, även om jag kände att jag ville ha en lösning här och nu. Anledningen var att jag fått kompetensen med mig och visste hur jag skulle guida honom mot målet!” var hennes kommentar.

Konsekvensanalys eller att förtydliga val måste vara en del i bestående förändringsprocesser.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.