Att arbeta med den som blivit utsatt.

En bred utbildning riktad till medarbetare som arbetar med människor som blivit utsatta för övergrepp.

Ulf Lidman Training erbjuder en kompetenshöjning där såväl teori och implementering ingår. Utbildningen gynnar såväl deltagaren som verksamheten då det ingår i utbildningen att producera en implementeringsplan som gör att kunskapen multipliceras och maximeras i den egna organisationen.

En stor bonus är att deltagaren erbjuds handledning under hela utbildningen. Inte bara relaterat till utbildningsmaterialet men även till det pågående arbetet.

Utbildningen är designad så att deltagaren parallellt kan arbeta heltid.

Ta gärna en titt på antagningskraven. Det känns viktigt att alla deltagare redan är aktiva i en kontext som relaterar till utbildningens innehåll.

Att förstå gängtillhörighet, religiös hjärntvätt, hedersproblematik, kvinnlig omskärelse, arrangerade äktenskap, sexuellt våld och utsatthet oavsett hur den är paketerad är enormt viktigt och något som de utsatta förtjänar att möta. Egen erfarenhet och ett varmt hjärta räcker inte.

Ett konstruktivt nätverk som varje individ bygger baserat på sina egna upplevda behov som expert på sitt eget liv är en nyckel för hållbar livsförändring. Vem gör vad? Fragmentering med för många aktörer och självutnämnda experter är en stor utmaning i mötet med dem som blivit utsatta.

Fyra terminer av handledning i sig självt är mycket värt för utvecklingen och vässande av denna spetskompetens.

Läs mer om denna dynamiska utbildning här.

Att arbeta med den som blivit utsatt.

Varför en utbildning om utsatthet med Ulf Lidman?
Ulf har över 40 års erfarenhet av att arbeta inom detta område. Allt från att arbeta med personer utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp till att arbeta med de som överlevt pedofila prästers grymma maktmissbruk. IS och andra extremreligiösa gruppers framfart har skapat enorm skada hos individer han har mött. Hedersrelaterade familjeöden, våld i nära relation, psykisk misshandel, auktoritärt maktmissbruk och tvärkulturella konflikter har han mött i såväl Sverige, USA, Mellan Östern och Afrika.
Med två magisterutbildningar i krishantering och psykoterapi i bagaget utbildar Ulf på ett sätt som deltagarna upplever som förankrat och implementeringsbart.
En av Ulfs principer är att alltid ha en fot i verkligheten och vara aktivt inblandad i att möta människor i utsatthet parallellt med att utbilda och kompetenshöja.

Du kanske också gillar

Skitprat!

Alla visste att han söp! Han gjorde det snyggt, han var inget fyllo. Men omgivningen var av den åsikten att det blev lite för mycket.