Mental ohälsa och arbete

Den ena forskiningsrapporten efter den andra bekräftar att den psykiska ohälsan har ökat och fortsätter att stiga. Såväl pandemi, pågående krig och ökade levnadskostnader pga inflation gör att människors stress och orosnivåer påverkas.

Jag är övertydad om att företag och organisationer behöver en kulturförändring gällande mental ohälsa. Vi måste se det som ett lika normalt inslag i vardagen som fysisk ohälsa. Inte skambelägga eller se en person som blir drabbad som svag. Faktum är att en person som erkänner för sig själv och andra att de har en förkylning på själen är en mycket stark individ.

Chefer och ledare måste utbildas på hur man är chef för medarbetare som är i kris. Det går inte att sticka huvudet i sanden och låtsas som att problematiken inte existerar.

Det gäller att investera tidigt är viktigt. Ett sunt synsätt och ett kompetent sätt att leda människor som mår psykiskt dåligt är en nödvändighet för alla företag och organisationer.

Jag kan garantera att det finns en enorm ekonomisk vinning i att säkerställa att dessa kompetenser finns hos ledarskapet. En ledare som inte har kunskap kring psykisk ohälsa kan föränga förloppet hos de medarbetare som är drabbade. Kunskap och kompetens skapar ett lugn och en trygghetskänsla. När ledaren vet vad som ligger i uppdraget skapas inga katastroftankar kring det hela.
En ledare är inte terapeut och ska inte behandla psykisk ohälsa – men, en ledare bör ha kompetensen att leda medarbetare som mår psykiskt dåligt.

Okunskap skapar undvikande och gör att människor känner sig obekväma
Kunskap skapar trygghet och leder till positiv utveckling.

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första