Det egna ansvaret måste lockas fram.

Det egna ansvaret måste lockas fram.

Har du varit med om hur någon kommer med problematik, lämpar över den i ditt knä och sedan förväntar sig att du ska lösa det hela? Detta beteende är väldigt vanligt. Chefen ska lösa problemet. Någon måste ta ansvar. Hitta tjuven i dramat och kräv upprättelse. Stå upp...
Det relationella ledarskapet

Det relationella ledarskapet

Är du intresserad av evidensbaserade förhållningssätt som förbättrar ditt ledarskap. Att leda människor i kris och personer med psykisk ohälsa. Du är ledare och inte terapeut! Att leda människor som kört fast och locka fram ny motivation och geist hos såväl enskilda...
Jag känner inte igen min chef!

Jag känner inte igen min chef!

Dagens inlägg är en översättning av ett meddelande som jag fick av en person anställd i ett företag i Nederländerna. Jag har översatt och fått tillstånd att lägga upp det. ”Pandemin har gjort att vi alla har arbetat mycket hårt. Flera i personalen har sagt upp sig....
Kasta loss!

Kasta loss!

Har du någon känt att du ligger förtöjd i en hamn och inte får tummen ur att göra det du brinner för. Eller något som du vet att du borde göra, men det finns spärrar som gör att det inte blir någon verkstad. En utmaning, ett nytt projekt? Du kanske funderar på att...