Fallgrop: Empati är inte terapi!

Fallgrop: Empati är inte terapi!

När vi kommer människor nära genom ett empatiskt förhållningssätt är det inte ovanligt att det dyker upp problem som den anställde anförtror till dig som chef. Här är det viktigt att skilja på äpplen och päron. Du är chef, inte terapeut! Det är inte din uppgift att...
Hitta balansen i ditt ledarskap

Hitta balansen i ditt ledarskap

En del chefer och ledare är väldigt resultatinriktade. De ser projektet som det viktiga. Produktivitet är ett viktigt ledord. Sådana chefer är högt värderade och nödvändiga i alla organisationer. Men som vi så väl vet så fungerar det inte om ledarskapet bara bygger på...
En motivationshöjande booster?

En motivationshöjande booster?

Är det läge för en innehållsrik insats som skapar inte bara positiv energi i arbetslaget, utan även tillför användbar och resultatinriktad kunskap. Ulf Lidmans spetskompetens är att integrera evidensbaserade metoder och förhållningssätt med ledarskapspraxis. Låt inte...
Vad är empati?

Vad är empati?

Empati handlar om att känna det en annan människa tänker och känner i olika situationer. Detta inkluderar även hur individen tolkar sina intryck. Individens tolkning, inte vår egen. En individ är ALLTID expert på sitt eget liv. Vi får aldrig gå in och stjäla den...

Fallgrop: Empati är inte terapi!