Vad är skillnaden?

En förälder i en familj utsätter sina barn för övergrepp. Barnen upplever och tolkar detta på olika sätt. Alla människor har tolkningsföreträde, eller hur? Två av barnen far väldigt illa och känner sig utsatta och i ordets rätta bemärkelse, kränkta. Två andra syskon säger: ”Så farligt är det väl inte!” Deras tolkning är inte densamma och de minimerar situationen. De kör över sina syskon och ger inte deras känslor legitimitet.

När jag kommer in i bilden tar jag detta på mycket stort allvar och eftersom jag ser hur illa ett par av barnen far. Jag går vidare med det hela och gör en orosanmälan. En lättnadens suck hörs högt och ljudligt från de utsatta barnen. Någon såg dem och gav deras upplevelse ett erkännande. De övriga syskonen plus mamman blev väldigt störda över att någon hade stört deras dysfunktionella familj. Men…det som räknas här är ju med tydlighet att de som upplever sig drabbade och som lider fick en röst.

Nästa scenario:

En ledare på en arbetsplats utsätter sina medarbetare för härskartekniker och dåligt ledarskap. Personalen upplever och tolkar detta på olika sätt. Alla människor har tolkningsföreträde, eller hur? Två av medarbetarna far väldigt illa och känner sig utsatta i ordets rätta bemärkelse, kränkta. Två andra medarbetare säger: ”Så farligt är det väl inte!” Deras tolkning är inte densamma och de minimerar situationen. De kör över sina medarbetare och ger inte deras känslor legitimitet.

När jag kommer in i bilden tar jag detta på mycket stort allvar och eftersom jag ser hur illa ett par av medarbetarna far. Jag går vidare med det hela och går till företagets högsta ledning och uttrycker min oro. En lättnadens suck hörs högt och ljudligt från de utsatta medarbetarna. Någon såg dem och gav deras upplevelse ett erkännande. De övriga medarbetarna och ledningen blev väldigt störda över att någon hade stört deras dysfunktionella arbetsplats. Men…det som räknas här är ju med tydlighet att de som upplever sig drabbade och som lider fick en röst.

Jag gör denna jämförelse och tycker den är legitim. Tyvärr upplever jag ofta att samma personer som tycker det är en självklarhet att något måste göra i första scenariot, kan tillhöra dem som minimerar och bagatelliserar det andra scenariot.

Har jag fel? Hur landar detta hos dig?

Ha en go dag alla goa!

Ulf Lidman

Du kanske också gillar

OBM – Relationellt Ledarskap för individer

Har du personalansvar, arbetar inom Human Resources eller vill höja din ledarskapskompetens? Nu kan du som individ/enskild få tillgång till utbildning och mentorskap.Många arbetsplatser är

Destruktiva klyschor.

”Det finns en mening med allt!” Har du hört något dummare uttryck än detta som vi slänger oss med till höger och vänster. När vi