Utbildning till KRISSAMORDNARE

Alla företag och organisationer behöver en krissamordnare.

Att det finns någon på ett företag som blir spindeln i nätet under en kris är av yttersta vikt. Det behöver inte vara HR eller kommunikationsansvariga. Det är väldigt ovanligt att de har kompetens till detta. Det ingår inte i deras utbildning. Under Coronakrisen har jag fått mycket e-postar från personer som gjort så gott de kunnat men de har inte fått kompetensen.

Ett företag tjänar otroligt mycket på att ha en krissamordnare. Någon som under en kris ser till att krissamordningen fungerar. Det är ingen beslutsfattande position utan enbart funktionell. Ett enormt stöd för chefer och chefsgrupper.

Under hösten kommer en utbildning till krissamordnare att anordnas via live streaming. Två timmar per vecka under 10 veckor.

Detta är en mycket god investering för företag och organisationer.

Läs mer på länken.
https://www.ulflidmantraining.com/utbildningar/krissamordnare-live-streaming/

Utbildningen erbjuds även på engelska:
https://crisiscompetence.com/course-offerings-at-your-workplace/crisis-coordinator/

Du kanske också gillar

Masterclass i bemötande.

Alla har vi blivit utsatta för ett bemötande som gör att vi får dålig smak i munnen.Vi har bara en chans att ge ett första