Krissamordnare – live streaming

Före, under och efter en kris är det viktigt att arbetsplatser har en välfungerande plan som med så lite friktion som möjligt kan implementeras.

Utbildningen till krissamordnare är för den som kommer att vara spindeln i nätet i krissituationer. En resurs i kriser som påverkar hela arbetsplatsen, en avdelning och/eller enskilda individer. Krissamordnaren koordinerar och ser till att företagets krisplan är relevant och applicerbar med omedelbar verkan vid krissituationer.

Oavsett position i företaget kan en krissamordnare friställas för uppdraget av företagets ledning. Eftersom det inte är en beslutsfattande position utan en rådgivande och samordnande är det primära inte positionen i företaget utan relationen till de som har mandat att fatta beslut.

 

Fakta

Längd:

Föreläsningar på fredagar 09.00 – 11.00 under 10 veckor.   2 oktober – 4 december 2020.

Utöver föreläsningar tillkommer kurslitteratur och självstudier 3 timmar per vecka. M.a.o. totalt 5 timmar per vecka inklusive föreläsningar.

Utbildningen levereras live via Microsoft Teams

 

Innehåll:

Utbildningen har både teoretiska och processinriktade inslag som ger förutsättningar för målinriktat och effektivt arbete.

Teman under utbildningen:

• Vad är kris?
• Företagets ansvar och respons i akut krisläge när krisen precis inträffat
• Intern information och kommunikation
• Extern information och kommunikation
• Mediahantering
• Företagets och medarbetarnas nätverk
• Företagets ansvar under pågående kris
• Företagets och medarbetarnas krisbearbetning
• Konflikthantering under och efter pågående kris
• Att designa en fungerande krisplan för företaget
• Att förebygga att medarbetare fastnar i destruktiva beteenden
• Uppföljning och utvärdering
• Vad vi har lärt oss av andra stora kriser

 

För vem?

Utbildningen vänder sig till företag och verksamheter som inser vikten av att ha en krissamordnare i organisationen.

Oavsett position i företaget kan en krissamordnare friställas för uppdraget av företagets ledning. Eftersom det inte är en beslutsfattande position utan en rådgivande och samordnande är det primära inte positionen i företaget utan relationen till de som har mandat att fatta beslut..

 

Kurslängd

Föreläsningar på fredagar 09.00 – 11.00 under 10 veckor.   2 oktober – 4 december 2020.

Utöver föreläsningar tillkommer kurslitteratur och självstudier 3 timmar per vecka. M.a.o. totalt 5 timmar per vecka inklusive föreläsningar.

Bokning - frågor - funderingar:

ulf@ulflidmantraining.com

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier